Atkritumu dedzināšana ir bīstama

Atpakaļ

29.04.2015.

Pavasaris nāk ar plaukstošu pumpuru smaržu buķeti, daba atjaunojas, un arī cilvēkiem vairāk gribas pavadīt laiku pie dabas, darboties dārzā un sakopt apkārtni, atbrīvoties no nevajadzīgajām lietām. Diemžēl joprojām var novērot, ka nederīgās lietas tiek samestas kaudzē kopā ar sadzīves atkritumiem, piešķilta uguns un — problēma atrisināta, jo viss “izkūp” gaisā. SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece norāda, ka Preiļu novada iedzīvotājiem nav iemesla dedzināt savus sadzīves atkritumus, jo jebkurā laikā ikviens var pieteikt atkritumu izvešanu. Sadzīves atkritumu dedzināšana ne vienmēr notiek līdzekļu trūkuma dēļ, tas tomēr ir izglītības un kultūras jautājums.
Organiskos dārza atkritumus (lapas un zarus) drīkst dedzināt, ievērojot drošības pasākumus, taču šajā gadījumā nav runa par pilsētas privātmājām, jo pilsētas teritorijā nekāda dedzināšana vispār nav pieļaujama. Savukārt sadzīves atkritumus nevajadzētu dedzināt ne no vides aizsardzības, ne no ugunsdrošības viedokļa — atkritumu kaudzē iejucis aerosola flakons dedzināšanas laikā var negaidīti eksplodēt, gruzdošu plastmasas maisiņu vējš var uzpūst cilvēkam, radot apdegumus.
Tos dedzinot, atkritumi jau nekur nepazūd, tie tikai ir mainījuši formu un pārvērtušies par bīstamiem ķīmiskiem savienojumiem. Caur elpošanas sistēmu cilvēka organismā tiek uzņemtas dedzināšanas procesā izdalījušās kaitīgās vielas. Dioksīni un furāni sadalās ļoti lēni (var paiet gadu desmiti) līdz zaudē savu bīstamību. Šīs vielas nonāk ūdenī un augsnē, dzīvnieku un cilvēku organismā, kur uzkrājas pamazām un var izraisīt vēzi, alerģiju, negatīvi ietekmēt nervu sistēmu un imunitāti. Nekādā gadījumā nedrīkst dedzināt laku un krāsu iepakojumu, elektrības vadus ar izolāciju, koksni, kas apstrādāta ar ķīmiskiem konservantiem. Savukārt dedzinot polimēru plēves un plastmasas, rodas benzopirēns, kas ir ļaundabīgus audzējus izraisoša viela. Dedzinot krāsnī, plītī vai ugunskurā lielākā daļa kaitīgo vielu nosēžas turpat tuvākajā apkārtnē. Piedāvājot slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, dzirdētas atruna, ka “man atkritumu nav, jo visu sadedzinu krāsnī”. Maisiņu, pudeļu, tetrapaku dedzināšana krāsnī ir sevis un dabas indēšana, bet skursteņi aizsērē ar plastmasas sodrējiem un rodas aizdegšanās risks.
Nelegāla atkritumu norakšana bedrēs lauku sētu tuvumā vai izmešana ceļmalās un mežos piesārņo dabu. Zemē noraktie atkritumi ar laiku sadalās, veidojot dažāda sastāva ķīmiskas vielas, kas ar laiku nonāk gruntsūdeņos — aprakt atkritumus nav mazāk bīstami kā tos dedzināt.
Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2011/13 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā” paredz, ka ir aizliegts novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā nomest pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, vai ievietot citiem atkritumu radītajiem paredzētos konteineros un ierakt atkritumus zemē; ievietot atkritumus, kas radīti katra konkrētā atkritumu radītāja (fiziskās personas mājsaimniecībā) konteineros, kas novietoti sabiedriskās vietās vai paredzēti citu atkritumu radītāju apkalpošanai; ievietot sadzīves nešķirotos atkritumus konteineros, kas paredzēti dalīto atkritumu savākšanai. Atkritumus arī nedrīkst dedzināt; sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos atkritumus bez saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju; konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus atkritumus. Nedrīkst atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus — šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina izvēlēties videi draudzīgu un legālu atkritumu apsaimniekošanu, noslēdzot līgumu par atkritumu izvešanu, kā arī ikdienā šķirojot atkritumus.
Pieteikt atkritumu izvešanu var zvanot Vinetai Igolniecei darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 pa tel. 29420721.