Rēzeknes ielas mikrorajonā būs vēl viena renovēta daudzdzīvokļu māja

Atpakaļ

19.05.2015.

 

 

Tieši pirms trim gadiem “Saimnieka Vārdā” informējām, ka Rēzeknes ielas 36. mājas iedzīvotāji rīko savu pirmo kopsapulci, lai apsvērtu jautājumu par savas mājas renovāciju ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Iedzīvotāji spējuši savā starpā vienoties un tagad jau pilnā sparā notiek renovācijas būvdarbi.

Apkurei ietaupīto naudu novirza siltināšanai
Piecsstāvu māja ar 60 dzīvokļiem Rēzeknes ielā 36 celta 1986. gadā. Iedzīvotāji, sapratuši, ka viņu nama tehniskais stāvoklis ir diezgan kritisks, bija spiesti meklēt risinājumu, kā šo situāciju mainīt. Tāpat arī apkures temperatūra dažādos dzīvokļos atšķīrās, kaut gan visi par to maksā vienādi. Preiļos nosiltinātajās mājās apkures maksājumi ir uz pusi mazāki, bet ietaupītā nauda novirzīta siltināšanas izmaksu segšanai — arī tas motivējis Rēzeknes ielas 36. mājas dzīvokļu īpašniekus domāt par savas ēkas siltināšanu.
2012. gada pavasarī notika pirmā iedzīvotāju kopsapulce, kurā tika izsvērti visi “par” un “pret” ēkas komplekso renovāciju, izmantojot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Ēkai tika veikta termogrāfiskā analīze, un tajā apstiprinājās, ka siltumenerģijas zudums ir ievērojams un labākais risinājums ir ēkas pilnīgā siltināšana.
Renovāciju īsteno mājas dzīvokļu īpašnieku biedrība “Rēzeknes 36”, kuras valdē darbojas Antoņina Kuzņecova, Anna Siliņa, Konstantina Seile, Jeļena Ļedovskaja un Inese Ābola.

Nav viegli, bet ne neiespējami
2013. gada maijā tika noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rēzeknes ielā 36, Preiļi, Preiļu novadā”. Antoņina Kuzņecova pauž prieku, ka izdevies startēt 10. projektu iesniegumu atlases kārtā “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un saņemt līdzfinansējumu 50 % apmērā no attiecināmām izmaksām.
 Siltināšanas darbu uzsākšana aizkavējās, jo ievilkās sarunas ar bankām par kredīta saņemšanu. Pirms izsniegt kredītu, bankas strikti vērtē, lai nebūtu parādnieku. “Paldies SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jānim Mūrniekam un Preiļu novada domei, ka šis jautājums tika operatīvi atrisināts,” norāda Antoņina Kuzņecova. Kredītu ēkas renovācijai piešķīrusi “Swedbank”. Kopējās attiecināmās būvdarbu izmaksas ir 312 977,80 eiro.
Iepirkuma procedūras rezultātā renovācijas būvdarbus veic SIA “Preiļu celtnieks”, kam ir pieredze daudzdzīvokļu ēku siltināšanā, būvuzraudzību nodrošina sertificēts speciālists Arnolds Dalka. Plānots, ka siltināšanas būvdarbiem jānoslēdzas šāgada septembra vidū.

Komfortabli būs visiem

Renovācijas projekta mērķis ir uzlabot ēkas energoefektivitāti – samazināt apkures energoresursu patēriņu, kā arī iekonservēt esošās konstrukcijas un veikt remontu bojātajām konstrukcijā, kā arī veikt logu un durvju nomaiņu.
Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu renovācijas projekts paredz ēkas fasāžu, cokola, bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšanu, jumta seguma nomaiņu, kāpņu telpas logu, atsevišķu dzīvokļu logu nomaiņu, tādējādi uzlabojot ēkas energoefektivitātes rādītājus, palielinot dzīvojamo telpu komforta līmeni un uzlabojot ēkas ārējo izskatu. Dzīvokļos tiks uzstādīti jauni radiatori ar individuālajiem siltumskaitītājiem (alokatoriem) un siltuma patēriņa regulatoriem (termostatiem). Renovācijas laikā tiks atjaunoti arī balkoni, kas šobrīd pilnībā zaudējuši savu vizuālo pievilcību. Pēc siltināšanas ar Preiļu novada domes atbalstu plānots sakārtot iekšpagalmu.
Preiļu renovēto māju pārvaldnieki dalās siltināšanas pieredzē. “Atjaunota apkures sistēma, nosiltināta ēka — noteikti būs komfortablāki sadzīves apstākļi. Darba mums ir daudz, dokumentācija apjomīga un liels, liels paldies valdes locekļiem, kuri palīdz tikt galā!” emocionāli norāda Antoņina Kuzņecova.