Nolietotās autoriepas var nodot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā

Atpakaļ

01.06.2015.

Joprojām no iedzīvotājiem, kuri noslēguši līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks” par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tiek pieņemtas nolietotās autoriepas. Tās pašiem ir jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4. Par riepu nodošanu maksa pagaidām netiek iekasēta. Arī pagastu iedzīvotāji tiek aicināti nodot vecās autoriepas utilizācijai, jo, iespējams, tuvākajā nākotnē tiks piemērota maksa par to nodošanu, jo šis dabai bīstamais atkritumu veids maksā papildus līdzekļus tā uzglabāšanai un tālākai pārstrādei.
Lai uzzinātu vairāk, lūgums sazināties ar SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci darba laikā pa tel. 29420721.