Lauksaimniecības plēvju izvešana rod atsaucību

Atpakaļ

09.06.2015.

Noslēgusies SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas rīkotā lauksaimniecības ru ļļu plēvju izvešanas akcija Preiļu un Vārkavas novada zemniekiem.
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka kopumā savākti apmēram 150 kubikmetri lauksaimniecības plēvju, kas ir ievērojami vairāk nekā pagājušajā pavasarī. Preiļu novadā plēves tika izvestas no 18 Saunas pagasta saimniecībām, 3 Pelēču un 2 Aizkalnes pagasta saimniecībām, bet Vārkavas novadā — no 15 Rožkalnu pagasta, 9 Upmalas pagasta un 8 Vārkavas pagasta saimniecībām.
 Savāktās plēves Atkritumu šķirošanas laukumā jau tiek presētas ķīpās, lai nodotu otrreizējai pārstrādei. Pārstrādei derīgas tikai tīras plēves bez citiem piemaisījumiem. Ja plēvēm klāt ir šņores un sieti, tad tās tiek vāktas kā sadzīves atkritumi un par to izvešanu ir jāmaksā.
Līdz šim zemnieki no ruļļu plēvēm atbrīvojās, kā nu kurš prata — apraka zemē, centās dedzināt, kaut gan tas ir kaitīgi videi un cilvēku veselībai. Tagad, kad SIA „Preiļu saimnieks” plēves piedāvā savākt un izvest bez maksas, daudzi šo akciju jau gaida, zvana laikus un pauž vēlmi piedalīties akcijā. Vineta Igolniece pateicas visiem, kuri atsaucās akcijai: “Liels paldies visiem tiem, kuri plēves sakrāj un paši atved pie mums uz Atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4! Paldies tiem, kuri izturas saprotoši un pārstrādei nodod tikai tīras plēves bez piemaisījumiem un sietiem, tas ir ļoti svarīgi, lai materiāls būtu derīgs otrreizējai pārstrādei. Un paldies tiem, kuri novērtē mūsu akciju un piedalās tajā katru gadu, atbrīvojoties no plēvēm videi draudzīgā veidā!”