Maksa par cirkulāciju Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vasaras periodā

Atpakaļ

11.06.2015.

Preiļu iedzīvotājiem dzīvokļos vasaras periodā ir pieejams karstā ūdens pakalpojums. Lai karstais ūdens būtu nepārtraukti pieejams, tam visu laiku ir jācirkulē mājas iekšējā sistēmā. Cirkulējot pa sistēmu, ūdens nepārtraukti ir jāuzsilda, un tam tiek patērēta siltumenerģija.
Dzīvokļu īpašnieki norēķinās par visu piegādāto siltumenerģiju apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un karstā ūdens cirkulācijai pēc siltumskaitītāju rādījumiem. Aizvadītajā apkures sezonā maksa par cirkulāciju katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tika aprēķināta, ņemot vērā vidējo maksu par cirkulāciju 2014. gada vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī). Savukārt maksa par cirkulāciju šāgada maijā tiek aprēķināta saskaņā ar siltumskaitītāju rādījumiem. SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļā skaidro, ka šāgada maijs bija neierasti vēss, tādēļ, lai uzsildītu ūdeni iekšējos māju tīklos, bija jāpatērē vairāk siltumenerģijas. Tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ maijā maksa par cirkulāciju ir palielinājusies.
Cirkulācijas izmaksas dažādās ēkās atšķiras, un tās nevar savstarpēji salīdzināt, jo siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens cirkulācijai ir saistīts ar katras ēkas iekšējās sistēmas uzbūves īpatnībām, tehnisko stāvokli un siltumenerģijas zudumu.
Dvieļu žāvētājs ir nepieciešams, lai vannas istabā uzturētu optimālu temperatūru, kas sevišķi svarīgi, ja dzīvoklī ir mazi bērni vai vecāki cilvēki. Dažkārt nākas sastapties ar aplamu uzskatu, ka par cirkulāciju nav jāmaksā, ja dzīvoklī ir atslēgts dvieļu žāvētājs. Pat ja dzīvoklī dvieļu žāvētāja nav vispār, tad par cirkulāciju tik un tā ir jāmaksā, jo karstais ūdens cirkulē mājas iekšējos tīklos un caur caurulēm atdod siltumenerģiju, kas paaugstina temperatūru mājā.
Normatīvajos aktos noteikts, ka cirkulācijas sistēma ir ēkas kopīpašums, un maksa par karstā ūdens cirkulāciju tiek aprēķināta atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam. Līdz ar to maksājums par cirkulāciju ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam. Tajā pašā laikā mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu ir tiesības atteikties no karstā ūdens pakalpojuma vasaras periodā.