Lai cilvēki pilsētā justos labi

Atpakaļ

12.06.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas viens no galvenajiem pienākumiem ir rūpēties par pilsētas laukumu, iekškvartālu un ielu apstādījumiem.
 Jau no aprīļa sākuma Preiļu centra puķudobēs priecē koši dzeltenu lielziedu atraitnīšu dekoratīvie apstādījumi. Tās ir vienas no populārākajām pavasara puķēm, kas pārcieš pat nelielas salnas. Laikam kļūstot siltākam, atraitnītes tiks aizstātas ar vasaras ziedaugiem, informē SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece.
Pilsētas centra puķudobēs šovasar priecēs īrisenes, samtenes, ledenes, krustaines, laimiņi, puķu grozos Brīvības ielā un Raiņa bulvārī — petūnijas, nokarenās begonijas un nokarenās pelargonijas, ziedu piramīdās pie bibliotēkas zied dažādu krāsu košas petūnijas, bet ziedu piramīdās pie Preiļu novada domes petūnijām un nokarenajām begonijām akcentu palīdz radīt ipomejas. Puķu kompozīcijas veido dzeltenie, tumši sarkanie un violetie toņi, un tās izkārtotas tā, lai krāsas cita citai blakus būtu savstarpēji saskaņotas, tajā pašā laikā arī izceltos un papildinātu viena otru.
Puķu dobes un apstādījumi, ziedu grozi un ziedu piramīdas prasa pārdomātu un pareizu kopšanu. SIA „Preiļu saimnieks” rūpējas par stādījumu mēslošanu un laistīšanu, kas vasarā jāveic regulāri. Apstādījumi ir spilgts un krāsains fons priecīgām vasaras fotogrāfijām, taču to veidošanā ieguldīts daudz darba, tādēļ apmeklētāji tiek aicināti izturēties saudzīgi.
Pilsētas sabiedrisko un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonu teritorijās SIA „Preiļu saimnieks” appļauj zāli, kopj mauriņus, veido dzīvžogus. Teritoriju appļaušanā iesaistītas vairākas tehnikas vienības, nopļautā zāle tiek savākta un izvesta.
Jūnijs Preiļos ir pasākumiem piepildīts mēnesis — aizvadītas spēkavīru sacensības, katoļu draudzes procesija pa pilsētas ielām, absolventu salidojums, skolēnu izlaidumi un vairāki citi pasākumi. Mūsu pilsēta arī ikdienā ir sakopta, tīra un skaista, taču gatavošanās atpūtas un izklaides pasākumiem prasa papildu rūpes un darbu. Lai ne tikai sagatavotos, bet arī sekotu pasākumu norisei, SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieki strādā agrās rīta un vēlās vakara stundās un brīvdienās. Pirms pasākumiem jāuzkopj to norises vietas, ja nepieciešams, tad jāizvieto satiksmi organizējošas ceļa zīmes, arī pasākumu laikā jāseko līdzi to norisei.
Preiļi asociējas kā zaļa, ziedoša un mājīga pilsēta. Paldies visiem mūsu darbiniekiem, kuri pilsētu uzkopj un labiekārto gan ikdienā, gan pirms svētku pasākumiem!