SIA „Preiļu saimnieks” nodarbina skolēnus vasaras brīvlaikā

Atpakaļ

15.06.2015.

Jūnijā SIA „Preiļu saimnieks” strādā pirmie septiņi jaunieši, kuri iesaistījušies Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) organizētajā pasākumā par skolēnu nodarbinātību vasaras periodā.
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks vērtē, ka ar jauniešiem veidojas abpusēji veiksmīga sadarbība: “Mēs esam priecīgi un gandarīti, ka šādā veidā varam palīdzēt novad am. Dodot darbu jauniešiem, iespēju robežās varam nodot viņiem savas reālā darba iemaņas, pieredzi un prasmes, kas kopumā jauniešiem ļaus iepazīt darba tirgu, saprast, ko nozīmē pelnīt naudu ar mazkvalificētu darbu. Tādējādi, ļoti iespējams, ka viņiem būs stimuls labāk mācīties, apgūt arodu, lai kļūtu par labu konkrēta aroda meistaru vai varbūt arī par darba devēju nākotnē.
Mēs, protams, būsim ļoti priecīgi par jauniešu paveikto un skaistāku, sakoptāku pilsētu, bet tas šajā brīdī nav galvenais šīs valsts akcijas mērķis, jo darba devējs šos pašus darbus par paša līdzekļiem varētu paveikt varbūt pat lētāk, bet ne visur mēs savu ieguldījumu mērām īstermiņa naudā. Mēs domājam arī ilgtermiņā, spējam būt skolotāji, darbaudzinātāji un padomdevēji, un tas mums pašiem palīdz radoši strādāt un smelt kādu ideju no jaunās paaudzes.”
Jauniešiem tiek piedāvāts darbs atbilstoši viņu iespējām, norāda SIA „Preiļu  saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece. Jaunieši veic dažādus labiekārtošanas darbus pilsētā — grābj sabiedriskajās teritorijās un pilsētas parkā nopļauto zāli, ravē publiskos apstādījumus un veic citus savam vecumam piemērotus darbus. Jaunieši strādā darba vadītāju uzraudzībā un tiek nodrošināti ar darbam nepieciešamo inventāru.
Vairāki no jūnija grupas jauniešiem skolēnu nodarbinātības pasākumā ir iesaistījušies iepriekšējā gadā un strādājuši SIA „Preiļu saimnieks”, tādēļ jau ir pazīstami ar darba vadītājiem un darba pienākumi nesagādā pārsteigumus. Nils, Ervīns un Santa pauž prieku arī par to, ka viņu darba mēnesis ir jūnijs kā tiešs turpinājums skolas gaitām, bet atlikušie divi mēneši būs īstas, garas vasaras brīvdienas. Nopelnītā nauda dos ietaupījumu vecāku maciņos, noderēs gatavojoties jaunajam mācību gadam, un atpūtai vasaras brīvdienās — kādam no viņiem ir mērķis iegādāties biļetes uz Positivus festivālu un vasaras koncertiem. Darbs vasarā noteikti būs arī labs papildinājums jauniešu CV turpmākajās darba gaitās.
Kopumā SIA „Preiļu saimnieks” vasaras mēnešos nodarbinās divdesmit jauniešus. NVA skolēnu nodarbinātības pasākumos pirmo darba pieredzi var gūt jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošā, speciālā vai profesionālajā izglītības iestādē. Viena skolēna nodarbinātības ilgums ir viens mēnesis, bet darba alga ir valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā, ja skolēns strādā pilnu darba laiku.