SIA „Preiļu saimnieks” 22. jūnija darba diena pārcelta uz sestdienu

Atpakaļ

18.06.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” informē, darba diena no pirmdienas, 2015. gada 22. jūnija, pārcelta uz sestdienu, 2015. gada 27. jūniju.
Iepriekšminēto paredz 2014. gada 26. maijā valdībā apstiprinātais Ministru kabineta rīkojums Nr. 245 Par darba dienu pārcelšanu 2015. gadā.