Videi draudzīga Jāņu svinēšana nav iedomājama bez atkritumu šķirošanas

Atpakaļ

16.06.2015.

Svinot vasaras saulgriežus un sagaidot līgotājus, tiek gatavotas bagātīgas svētku maltītes, izdarīti lielāki pārtikas pirkumi un rezultātā rodas daudz vairāk sadzīves atkritumu nekā parasti. Ka atkritumu pēc svētkiem ir ievērojami vairāk, pārliecinās SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa. Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece aicina ikvienu svinēt Jāņus videi draudzīgi un šķirot atkritumus.
Līgotāji tiek aicināti ar cieņu izturēties pret dabu, savākt aiz sevis visus atkritumus un arī sašķirot. Preiļu pilsētā ir pieejami 20 dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti, tāpat tie ir izveidoti arī Līčos un Aizkalnē, tādēļ iespēja šķirot ir pieejama ikvienam novada iedzīvotājam, kas vien to vēlas darīt.
Nekādā gadījumā nav pieļaujama atkritumu dedzināšana svētku ugunskurā, bet pavisam nelāgas sekas var būt gaļas cepšanai, ja iepriekš ugunskurā bijuši iemesti atkritumi. Iepērkoties svētku mielastam, iepirkumu grozos nonāk daudz pārtikas produktu, kas iesaiņoti polinivilhlorīda (PVC) plēvēs. Šīs plēves sadeg tikai ļoti augstā temperatūrā virs 1000 Celsija grādiem, taču ugunskurā temperatūra var sasniegt tikai 300–400 grādus. Ugunskurā dedzināts, PVC sadalās nepilnīgi, gaisā izplatās indīgi ķīmiskie savienojumi. Tā tiek nodarīts pāri videi un piesārņots gaiss, ko paši elpojam. Turklāt šīs indīgās vielas pieder pie noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, kas uzkrājas un saglabājas vidē un cilvēka organismā vēl vairākus gadus.
Papīra, kartona, stikla un plastmasas pudeļu iepakojums tiks pārstrādāts, ja vien to iemetīsiet šķirotajiem sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros vai atvedīsiet uz Atkritumu šķirošanas laukumu Preiļos, Rīgas ielā 4.