Mazie pētnieki mācās šķirot atkritumus

Atpakaļ

28.07.2015.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļā viesojās bērni, kuri piedalās biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” dienas nometnē “Mazie pētnieki”.
Atkritumu šķirošanas laukumā bērni mācījās pareizi šķirot sadzīves atkritumus. Kā izrādās, lielāko tiesu no ikdienas atkritumiem sastāda papīra, plastmasas un stikla iepakojums, un tie visi ir otrreizējai pārstrādei derīgi materiāli, kam būtu jānonāk šķirotajiem atkritumiem domātajos konteineros ar dzelteniem vai zaļiem vākiem. Bērniem bija iespēja redzēt, kā viņu sašķirotie atkritumi tiek sapresēti ķīpās, kas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, kur no tiem tiks ražotas jaunas lietas. Noslēgumā bērni uzzīmēja savus iespaidus par Atkritumu apsaimniekošanas daļā redzēto un piedzīvoto, zīmējumu izstāde aplūkojama SIA „Preiļu saimnieks” Komunālajā nodaļā Rīgas ielā 4.
Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece pauž prieku par mazo pētnieku viesošanos, cer, ka viņi arī mājās turpinās šķirot atkritumus, un aicina šķirot ikvienu, tā rūpējoties par dabas resursu taupīšanu.

28. jūlijs

 

     
     
     
     
     

 

   
 
 
 

21. jūlijs