Komunālo pakalpojumu parādus nevar atstāt bez ievērības

Atpakaļ

06.08.2015.

Vērojams, ka vasaras mēnešos SIA „Preiļu saimnieks” klienti iespēju robežās cenšas nomaksāt uzkrātos parādus, taču joprojām daļai klientu parāda problēma ir aktuāla.
Saskaņā ar dzīvokļa īpašuma likumu, ja dzīvokļa īpašniekam zaudējumu segšanai nav citas mantas, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā var vērst piedziņu uz dzīvokļa īpašumu, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas.
Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) pie jurista palīga Irēnas Rancānes ir iespējams noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA „Preiļu saimnieks” var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas grafiku (pa daļām). Taču, ja klients neveic maksājumus pēc sastādītā grafika, SIA „Preiļu saimnieks” pēc diviem mēnešiem atjauno līgumsoda aprēķinu, kā arī sniedz prasību tiesā par parāda un līgumsoda piedziņu. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā vai pēc tiesas lēmuma viena mēneša laikā parādniekam ir iespēja labprātīgi norēķināties Komunālo maksājumu norēķinu daļā vai ierasties pie SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīga Irēnas Rancānes un noslēgt vienošanos par saistību izpildi pa daļām. Ja to neizdara viena mēneša laikā, SIA „Preiļu saimnieks” nodod zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas spriedumu vai lēmumu piespiedu piedziņai.
Ja gadījumā prasība pret nemaksātāju ir iesniegta par parāda un līgumsoda piedziņu, parādniekam ir iespēja līdz tiesas dienai nomaksāt visu parādu, līgumsodu (ja tāds ir), tiesāšanās vai tiesas izdevumus.
SIA „Preiļu saimnieks” klienti, kuri nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem pretimnākšanu un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. Taču šajā procesā ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju tiek celta prasība tiesā. Tādēļ visus, kuriem iekavējušies maksājumi, aicinām griezties Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu, taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.
SIA „Preiļu saimnieks” aicina savus klientus vasarā veikt avansa maksājumus, lai gada griezumā maksājuma summa izlīdzinātos un vieglāk būtu norēķināties apkures periodā, kad klāt nāk maksājums par siltumenerģiju.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, aicinām sazināties ar SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļas jurista palīgu Irēnu Rancāni pa tālr. 28300799 vai savus jautājumus sūtīt uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv.
SIA „Preiļu saimnieks” pateicas un augstu vērtē sadarbību ar klientiem, kuri ir norēķinājušies par komunālajiem pakalpojumiem, un aicina klientus arī turpmāk godprātīgi un laikus norēķināties un pildīt savas saistības ar parādu dzēšanu!