Pilsētas svētkus sagaidīsim sakoptā un tīrā pilsētā

Atpakaļ

12.08.2015.

Sakopta un skaista vide noskaņo pozitīvi, taču labiekārtota vide vienmēr ir mērķtiecī ga darba rezultāts. SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa gādā, lai vasarā, atpūtas un atvaļinājumu laikā, mūsu pilsēta būtu patīkama pašiem tās iedzīvotājiem, bet ciemiņiem būtu patika uzturēties šeit ilgāk un gribētos atgriezties vēlreiz.
Komunālās nodaļas darbinieki regulāri pļauj zāli pilsētas sabiedriskajās teritorijās, laukumos un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos, kopj mauriņus un apstādījumus, cērp dzīvžogus. Regulāri tiek veikti dažādi pilsētas labiekārtošanas darbi — vākti atkritumi, slaucīti gruži.
SIA „Preiļu saimnieks” pateicas visiem Komunālās nodaļas darbiniekiem par cītīgu un pašaizliedzīgu darbu!