SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļas plānotie darbi septembrī un oktobrī

Atpakaļ

21.09.2015.

-    Liepu ielā 1 — IV kāpņu telpas kosmētiskais remonts;
-    N. Rancāna ielā 1 — ārdurvju maiņa;
-    N. Rancāna ielā 4 — I, II, III kāpņu telpas kosmētiskais remonts;
-    Pils ielā 6 — ventilācijas skursteņu pārmūrēšana;
-    Viļānu ielā 6 — ārdurvju maiņa;
-    Celtnieku ielā 1 — daļējs pamatu remonts;
-    A. Upīša ielā 2 — cauruļu siltināšana pagrabtelpā.