Ziema priecē, ja ielas tīras

Atpakaļ

21.01.2016.

Ziema janvārī atnesusi noturīgu salu un sniegu, tāpēc viena no svarīgākajām SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas rūpēm ir ielu un gājēju celiņu tīrīšana.
SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas kompetencē ietilpst sniega tīrīšana no ielām (izņemot tranzītielas), gājēju celiņiem, automašīnu stāvlaukumiem un arī no dzīvojamo mikrorajonu iekškvartāliem.
SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece nepārtraukti seko līdzi laika apstākļu izmaiņām, lai nepieciešamības gadījumā dotu rīkojumu sākt darbu: “Sniegu cenšamies notīrīt, lai, no rīta ejot uz darbu, būtu tīri trotuāri. Ja no rīta stipri snieg, mēs nogaidām, kamēr snigšana mazinās. Citādi mūsu darbam nebūtu nozīmes, būtu jātīra divreiz, un cilvēki teiktu, ka nav tīrīts vispār.” Pilsētā sniega tīrīšana tiek veikta ar traktortehniku. Salīdzinot ar roku darbu, mehanizēti sniega tīrīšanas procesu var paveikt daudz ātrāk un kvalitatīvāk.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piebraucamo ceļu un iekšpagalmu tīrīšanu apgrūtina tur novietotās automašīnas, kuras ziemā to īpašnieki izmanto reti. Pamestie spēkrati traucē citiem autovadītājiem un sniega tīrīšanas tehnikai. Tādēļ aicinām autovadītājus būt saprotošiem un sniega tīrīšanas laikā atbrīvot stāvlaukumus — jo rūpīgāk notīrīts sniegs, jo vieglāk pašiem autovadītājiem. Tāpat autovadītāji pašu ērtībām tiek aicināti, tīrot uz automašīnām sasnigušo sniegu, neveidot kaudzes uz braucamās daļas.