“Latvijai BŪT zaļai!” Pelēču pamatskolā

Atpakaļ

11.03.2016.

 Pirmdien, 7. martā, skolēni, skolotāji un vecāki skatījās filmiņu "Bateriju ceļš" par to, kā baterijas no rūpnīcas nonāk pie patērētājiem un tad atkal rūpnīcā uz pārstrādi, un cik slikti, ka tās netiek savāktas (gadā no pārdotajām 500 tonnām savāc  tikai 100 tonnas, tikai katru piekto bateriju).  
2. klases skolēns Artēmijs Petrovs un bioloģijas skolotāja Silvija Rubine arī šodien atnesa baterijas un sameta tās speciālajā kastē. Viņiem palīdzēja Gudrā Pūce (5. klases Olita), viņai arī bija savs komentārs par bateriju vākšanu un nodošanu pārstrādei. Pūce arī aicināja baterijas nemest atkritumu konteineros, bet speciālās baterijām paredzētajās kastēs ar miroņgalvu.
Mūsu skola bateriju vākšanā un konkursā piedalās regulāri jau piecus gadus.
 Otrdien, 8. martā, Pelēču pamatskolā bija makulatūras nodošanas un pieņemšanas. Šodien no skolēniem un skolotājiem pieņemti gandrīz 100 kg makulatūras, bet noliktavā krājas iepriekšējo dienu atnestā makulatūra. Makulatūru svēra 9. klases puiši (Rolands), reģistrēja nupat atlidojušais strazds (Markuss), visam sekoja Gudrā Pūce (Olita). Viņi arī nofotografējās pie šīsdienas kaudzītes.

   

Trešdien, 9. martā,  mums bija putnu būrīšu gatavošana un ievietošana skolas ābeļdārzā. Darbnīcās strādāja tēti ar bērniem: Laura Medvedjeva ar tēti Alekseju, Linards Valainis ar tēti Donatu, Liene Sparāne ar tēti Ēriku, Markuss Mainulis ar tēti Modri, Mairis un Kristiāns Guzi ar tēti Andri, Oskars Macenko ar vectēvu Jāni Kokinu, Lāsma Višņevska ar tēti Arni. Iepriekš būrīti mājās bija sagatavojis Kristers Kivriņš ar tēti Aināru. Būrīšus gatavoja arī Dāvids Latvelis un Jānis Macijevskis, konsultēja mājturības skolotājs Osvalds Šņepsts. Kad būrīši bija gatavi, tos izvietoja skolas ābeļdārzā. 
     
     

Ceturtdien, 10. martā, bija veselīgā uztura diena. Atgādinājām (virtuves vadītāja Silvija Kurme), cik veselīgs ir piens, kādu labumu dod mūsu kauliem. Skolēniem tika uzdoti arī jautājumi, viņi zināja, kas mums pienu piegādā, kur vecāki nodod pienu, ka programmu, kas ļauj dzert katru dienu krūzi piena bez  maksas (apmaksā Eiropas Savienība), sauc "Skolas piens". Šajā programmā mēs esam no tās sākuma, jau vairāk nekā 10 gadus. Bieži pienu otrajās  brokastīs dzer arī pirmsskolas grupiņas audzēkņi, arī šodien ar biezputru un pārslām. Virtuves vadītāja Silvija, kura stāstīja par pienu un uzdeva jautāj. skolēniem, ir mūsu Maira un Raivja Rasčevsku vecmāmiņa.
Mēs esam arī programmā "Skolas auglis" jau 5 gadus. Skolēni saņēma un no novembra līdz februārim ēda piegādātos ābolus, bumbierus un burkānus, garšoja labi. Rudeņos mēs ēdām arī sava ābeļdārza ābolus Katru gadu mums tam ir veltīts neliels pasākums. Dažreiz klases izvēlas kādu augli un par to pastāsta, citreiz pārģērbjas un organizē rotaļas vai min mīklas par labajiem un veselīgajiem augļiem. Arī  šodien tika organizēta neliela prezentācija, ko palīdzēja sagatavot Raivja un Maira māmiņa Everita Rasčevska, bet to vadīja Armanda mamma Kristīne Karčevska, bija organizēts neliels konkurss, kura komanda vairāk atbildēs par labajām vielām un vitamīniem, kas ir ābolos, bumbieros un burkānos. Skolēni bija zinoši, cēla rokas, lai atbildētu uz jautājumiem, pateiktu mīklas atminējumu. Par to saņēma dāvaniņu - veselīgu augli. Un atkal klāt bija Gudrā Pūce un Strazds, viņi zināja arī ticējumus par augļiem un dārzeņiem. Prezentācijā piedalījās arī Amandas māmiņa Sandra Kozere un mazā māsiņa Zane. 
 
 

Piektdien, 11. martā, mums diena sākās ar direktores Annas Karčevskas uzrunu un rīta vingrošanu zālē. To vadīja sporta skolotājs Osvalds Šņepsts, piedalījās pirmsskolas grupa ar vecākiem un audzinātājām Daci Utināni, Gitu Kurmi un 1.-9.kl. skolēni ar vecākiem un audzinātājām. Visas klases bija gatavojušās un rādīja savus ritmiskos priekšnesumus, par to saņēma no direktores kliņģerus enerģijas atjaunošanai. Arī Vecāku padome katrai klasei bija sarūpējusi veselīgu balviņu — ābolus. Paldies viņiem par to! Kad žūrija (pirmsskolas grupas audzinātāja Dace Utināne, Pelēču KN vadītāja Maija Brice, direktores vietniece Ināra Štagere, vizuālās mākslas skolotāja Anna Vilcāne, logopēde Aiga Budriķe) saskaitīja visus plusus, izrādījās, ka sākumskolas posmā uzvarēja 2. klase un 4. klase, audzinātāja skolotāja Elvīra Spūle, bet pamatskolas grupā 5. klase, audzinātāja skolotāja Silvija Rubine.
Šonedēļ tapa arī izstāde "Robīša otrā dzīve", kur skolēni kopā ar skolotāju Elvīru Spūli gatavoja dažādus robotus un citus "veidojumus" no papīra, kas jau reizi izmantots: papīra dvielīšu "serdeņiem", kastēm un kastītēm u.c. 
Šodien notika arī skolas vecāku kopsapulce, vecākiem bija iespēja uzdot jautājumus ainavu arhitektei Sandrai Ozolai par puķu un košumkrūmu stādīšanu, pavairošanu, pārziemošanu, mājas apkārtnes labiekārtošanu, lai mūsu mājas, pagasts, novads, visa Latvija kļūtu skaistāka, zaļāka. Vecāku sapulcei 9. klases zēni Rolands Kivriņš un Lauris Jasinskis kopā ar bioloģijas skolotāju Silviju Rubini bija sagatavojuši prezentāciju par atkritumu šķirošanu, par to, cik no tā labuma būtu mums pašiem, cik dabai. Vecāki ieklausījās un aizdomājās.
Šogad Vecāku nedēļas laikā skolā ieradās 46 vecāki. Rēķinot uz skolēnu skaitu, tā bija plaši apmeklēta.
Preiļu novada Pelēču pamatskola ir iesvētīta 1991. gada Ziemassvētkos, renovēta 2008. gadā. Skolā mācās 60 skolēni un 20 audzēkņi pirmsskolas grupā. Cenšamies sadarboties ar vecākiem. Katru gadu pirms pavasara brīvdienām ir Vecāku nedēļa, kad vecāki nāk uz stundām pie saviem bērniem, tiekas ar skolotājiem, pārrunā interesējošus jautājumus un piedalās pasākumos ne tikai Vecāku nedēļā, bet regulāri, reizēm tos arī organizē un vada. Kopā ejam pārgājienos, braucam ekskursijās, uz teātri, gatavojam tērpus gan Ziemassvētkiem, gan Ritmikas rītam, gan citiem pasākumiem.

 
 

 Vairāk foto šeit

Pelēču pamatskolas skolotāja Marija Zīmele