Rēzeknes ielas 30. mājai izremontētas kāpņu telpas

Atpakaļ

23.05.2016.

“Ienākot kā jauna māja,” par izremontētajām kāpņu telpām prieku pauž daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 30 mājas vecākais Ilgonis Skrivļa.

Rēzeknes ielas 30. māja ir lielākā daudzdzīvokļu māja Preiļu pilsētā ar 90 dzīvokļiem. Ēka ir celta pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu beigās. “Mums ir liela un smuka māja, bet kļūs vēl smukāka,” piezīmē Ilgonis Skrivļa. Par mājas vecāko viņš tika ievēlēts pirms vairākiem gadiem. Viss sākās ar to, ka radās nopietna nepieciešamība aizmūrēt pagraba logus, lai pa tiem iekšā netiktu klaiņojošie kaķi un lai viņiem nebūtu iemesla uzkavēties mājas priekšā, kur spēlējas bērni. Mājas un tai piegulošās teritorijas labiekārtošanā iepriekšējos gados paveikts daudz. SIA “Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļas speciālisti pārkrāsoja balkonus un atjaunoja ieejas lieveņu jumtus. Nākotnē, ja apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājums būs pietiekams, varētu veikt balkonu remontu, atjaunot ieejas kāpnes. Citām mājām ir problēmas ar jumtu, bet šai mājai tas joprojām ir samērā labā stāvoklī. Uzlabojumus un remontdarbus saplānot palīdz SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdis Jānis Mūrnieks.
Šopavasar izremontētas kāpņu telpas, un katra no sešām ir savā krāsā, ko iedzīvotāji izvēlējās kā patīkamāko – divas kāpņu telpas krēmkrāsā un divas dzeltenas, viena rozā sienām un violetām margām un viena zaļajos toņos. Kāpņu telpu laukumiņos ieliktas neslīdošas flīzes, izņemti vecie radiatori, kuri nedarbojās, un uz tiem tikai krājās reklāmas un bukleti. Veco vietā uzstādītas jaunas un skaistas pastkastītes.
“Paši esam saimnieki savās kāpņu telpās, bet uzvedamies ne visai,” tādēļ mājas vecākajam ir ideja, ka katrā kāpņu telpā vajadzētu iekārtot kasti, kur izmest nevajadzīgās reklāmas – no pastkastītes tās ne vienmēr tiek aiznestas uz dzīvokli, bet atstātas mētājamies kāpņu telpā. Dažkārt mājas vecākajam nācies uzklausīt sūdzības par nekārtību pagrabtelpās, kaut gan neviens svešinieks tur iekšā netiek, jo atslēgas ir tikai iemītniekiem, līdz ar to arī kārtība vai nekārtība tur atkarīga tikai un vienīgi no pašiem.  Ilgonis Skrivļa atzīst, ka katrai no sešām kāpņu telpām derētu izvēlēties savu atbildīgo, kurš ikdienā varētu sekot līdzi kārtībai savā kāpņu telpā, uzklausīt kaimiņus.
Ilgonis Skrivļa kā lielāko problēmu min to, ka zeme pieder privātīpašniekam, tādēļ katra darbība ir jāsaskaņo. Varētu būt vairāk jaunu spēļu laukumu bērniem, un, ja zeme piederētu pašvaldībai, tad būtu iespējams paplašināt automašīnu stāvvietu, jo teritorija to atļauj, bet mājas priekšā vietas automašīnu novietošanai ir par maz, turklāt šeit automašīnas mēdz novietot cilvēki, kuri apmeklē tuvējās iestādes. Iepriekš ar pašvaldības finansiālu atbalstu un par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem pie mājas ierīkots trotuārs un noasfaltēta automašīnu stāvvieta.
Atliek vēlēties lielāku mājas iedzīvotāju aktivitāti, iesaistoties ar mājas apsaimniekošanu saistītu jautājumu risināšanā. Šajā pavasarī Preiļu novada pašvaldība bez maksas piedāvāja stādus arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju apzaļumošanai: “Ideja bija baigi forša!” un šajā akcijā piedalījās arī Rēzeknes ielas 30. māja, par to mājas vecākais Ilgonis Skrivļa saka paldies Zentai Igolniecei. SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītājai. Visi stādiņi ir labie ieauguši. Mājas vecākais gan uzver, ka varēja vēlēties lielāku mājas iedzīvotāju atsaucību nākt palīgā dāvātos stādiņus iestādīt. Stādīšana un laistīšana neaizņēma vairāk par krietnu pusstundu, taču tagad augs un ziedēs zem logiem visu priekam. Pie sestās kāpņu telpas visus priecē Sulaines kundzes ierīkotā vienmēr ziedošā puķu dobe.
Par kopsapulču rīkošanu tiek izlikti paziņojumi, bet kopsapulces parasti nav pārāk kupli apmeklētas. Viena no kopsapulcēm bija sasaukta, lai lemtu par mājas siltināšanas nepieciešamību. Tikpat kā visi dzīvokļu īpašnieki pauda uzskatu, kā māju siltināt nevajag. Kāpņu telpās nomainīti logi, uzstādītas jaunas ārdurvis, nosiltinātas komunikāciju caurules pagrabtelpās – visi šie remontdarbi dod zināmu siltumenerģijas ietaupījumu. “Mums ir solīda māja, nebrūk kopā,” akcentē Ilgonis Skrivļa.
Un vēl būt mājas vecākajam ne vienmēr ir pateicīgs pienākums, jo dažkārt iedzīvotāji nenovērtē labi gribēto un darīto. Lai arī uzkrātā apsaimniekošanas nauda iztērēta lietderīgi, tik un tā katram ir savs skatījums, kā to varēja darīt citādi. Par naudas tērēšanu katram vienmēr ir savi ieskati. Uzklausot pretenzijas par to, ka mājas remontdarbi izmaksā pārāk dārgi, mājas vecākais vērš uzmanību, ka nelielas virtuves remonta izmaksas sniedzas pat dažos tūkstošos eiro.
Pildīt mājas vecākā pienākumus nav viegli, atzīst Ilgonis Skrivļa. Nākas meklēt risinājumu arī neordinārām situācijām, piemēram, kāds mājas iedzīvotājs neprasmīgi centies nomainīt lustru, kā rezultātā visa ēka palikusi bez elektrības. Ilgonim Skrivļam ar dzīvokļu īpašniekiem ir noruna, ka ikviens var izteikt savus ierosinājumus, uzrakstot un iemetot viņa personīgajā pastkastītē. Mājas vecākais pauž nožēlu, ka pēdējā gada laika nekādi ierosinājumi nav tikuši saņemti.
“Mana bērnība un jaunība pagāja Siguldas pusē, bet pēc armijas kopā ar vecākiem pārcēlāmies uz Preiļiem. Man ļoti patīk Preiļi. Mums ir ļoti feina, zaļa pilsēta,” ar prieku atzīst Ilgonis Skrivļa.