Noslēgušās SIA “Preiļu saimnieks” pavasara uzkopšanas talkas privātmājām

Atpakaļ

17.05.2016.

Šā gada 16. un 30. aprīlī notika SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas rīkotās talkas Preiļu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem, kuri ar SIA “Preiļu saimnieks” noslēguši līgumus par cieto sadzīves atkritumu izvešanu. Talkas dienās no privātmājām bez maksas tika izvesti visi tie atkritumi, kuriem nav piemēroti 240 litru sadzīves atkritumu konteineri, – zaļie dārza atkritumi, vecās mēbeles un otrreizējai pārstrādei derīgi atkritumi – logu, pudeļu un burku stikls, makulatūra un kartons, nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas, dienasgaismas lampas.
SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka abās talkas dienās kopā tika izvesti 27 traktortehnikas reisi ar dārza atkritumiem. Iedzīvotāji izvešanai bija atstājuši arī nolietoto sadzīves tehniku un stiklu, kas ir otrreizējai pārstrādei derīgi atkritumi, tādēļ tika nogādāti Atkritumu šķirošanas laukumā.
Vineta Igolniece pauž prieku, ka iedzīvotāji apzinīgāk attiecas pret talku norisi, un bija tādi, kuri zvanīja, lai iepriekš brīdinātu, ka atkritumu būs vairāk nekā parasti. Atkritumu apsaimniekošanas daļai tas ļāva plānot savu darbu un laiku, lai pārējiem neaizkavētu talkas norises grafiku. Tāpat arī apzinīgākie seniori iepriekš brīdināja, ka būs nepieciešama palīdzība atkritumus iekraut traktoru piekabēs, lai gan privātmāju talku ideja ir tāda, ka bez maksas tiek piedāvāta traktortehnika, kurā savi atkritumi ir jāiekrauj pašiem.
Pavasara un rudens uzkopšanas talkās SIA “Preiļu saimnieks” aicina piedalīties tikai savus klientus. Paldies visiem, kuri pret talkām attiecās apzinīgi un nāca palīgā savus atkritumus iekraut! Paldies SIA “Preiļu saimnieks” traktortehnikas vadītājiem, strādniekiem un visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās pavasara uzkopšanas talkās!
No daudziem cilvēkiem saņemti pateicības vārdi talkas rīkotājiem. Tas liek domāt, ka talkas ir gaidītas un jāplāno arī turpmāk.
Uz tikšanos rudenī!