Vasaras krāšņums Preiļu ainaviskajā parkā

Atpakaļ

14.06.2016.

SIA “Preiļu saimnieks” veic Preiļu parka labiekārtošanu un uzturēšanu līdzekļu ietvaros. Preiļu ainaviskā parka vērtība ir tā saglabātais dabiskums ar smaržām, krāsām un skaņām. Tāpēc parka laucēs pļaušana tiek rūpīgi plānota, lai nedarītu to pārāk bieži, jo tā var zaudēt augu sugu daudzveidību. Vienīgi abpus gājēju celiņu malām zāle tiek izpļauta regulāri.
Preiļu parks ir unikāls ar to, ka tajā kā pilsētā esošā parkā ir pilnībā saglabāta liela augu sugu daudzveidība, daudzviet pilsētu parkos tas jau ir zaudēts, tādēļ parka labiekārtošana notiek ar īpašu pieeju un konsultējoties ar speciālistiem. Ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis atzinīgi vērtē līdz šim paveikto parka labiekārtošanā: “Mīļi, skaisti un izcili. Jums vajadzētu sākt lielīties, ka jums ir tas, kas citur vairs nav un nez vai tuvākos desmit gadus atkal būs kādā par varītēm “sakoptā” parkā. Jo Preiļos parku kopj, un kopšana ir darbs, nevis kampaņa kā “sakopšana”.”