No 1. jūlija namu apsaimniekošanas maksai tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis

Atpakaļ

16.06.2016.

No 2016. gada 1. jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanai tiks piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21 % apmērā.
SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekošanas maksu pārvaldītajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās neplāno palielināt — apsaimniekošanas maksa joprojām saglabāsies 0,384 eiro par vienu kvadrātmetru, taču kopā ar PVN 21 % apmērā turpmāk būs jāmaksā 0,46 eiro par vienu kvadrātmetru. Piemēram, ja šobrīd mājsaimniecībai par 50 kvadrātmetrus lielu dzīvokli apsaimniekošanas maksa ir 19,20 eiro mēnesī, tad pēc PVN likmes piemērošanas ik mēnesi būs jāmaksā par gandrīz 4 eiro vairāk. 
Apsaimniekošanas līgumā, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldnieku SIA „Preiļu saimnieks” noteikts: ja Latvijas Republikā stājas spēkā jauni nodokļi vai arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu mainās PVN likme, tad maksājumi tiek palielināti vai samazināti par noteikto nodokļa apmēru, atsevišķi nebrīdinot dzīvokļa īpašnieku.