Tuvojas kapusvētki

Atpakaļ

22.07.2016.

Augustā Preiļu pilsētas kapos notiks kapusvētki, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti atcerēties savus piederīgos un sakopt atdusas vietas.
Atsevišķas darbības kapos obligāti jāsaskaņo ar kapu pārzini. Lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, aicinām ievērot kapsētu uzturēšanas noteikumus, kuri nosaka arī kapa vietas sakopšanu un labiekārtošanu. Sevišķi jāievēro, ka:
- kapa vietas apstādījumi nedrīkst pārsniegt ierādītās kapa vietas robežas; krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 50 cm; kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu; attālumam starp kopiņām to garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās – 0,5 m;
- apmeklētājiem kapsētas teritorijā aizliegts ievest dzīvniekus;
- kapsētas teritorijā aizliegts braukt ar automašīnām, ja nav saņemta kapsētas pārziņa atļauja;
- kapa vietai, kura netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek izbeigts kapa vietas rezervēšanas līgums, un tā tiek atzīta par neuzturētu;
- atkritumi pēc kapa vietas sakopšanas jānogādā tiem paredzētajās vietās. Sevišķs lūgums svecītes, plastmasu, betona apmales, vecos pieminekļus nemest lapu, ziedu, saslauku kaudzē, bet atstāt tai blakus.
Preiļu pilsētas jauno un veco kapu uzturēšanu veic pašvaldības uzņēmuma SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs atbilstoši „Preiļu novada kapu uzturēšanas noteikumiem”.


Kapusvētki notiks šā gada 6. augustā plkst. 14.00 Preiļu jaunajos kapos, 7. augustā plkst. 15.00 Preiļu pilsētas kapos un 21. augustā plkst. 15.00 Preiļu vecajos (poļu) kapos.