Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Preiļi)

Atpakaļ

02.02.2017.

2017. gads 15. februāris, plkst. 11:00
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
Kooperatīva iela 6, (3.stāvs), Preiļi

Pieteikšanās šeit 

10:30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:05

Preiļu novada domes pārstāvja uzruna

11:05–11:30

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

11:30 – 12:10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Dina Kaupere, ALTUM

12.10 – 13:00

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

13.00 – 13.30 

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. 
Signe Kajaka, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 

13.30 – 14.30  

Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Dina Kaupere,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi