Nomainīts kanalizācijas tīkla posms

Atpakaļ

24.03.2017.

No N. Rancāna ielas 2. mājas iedzīvotājiem SIA “Preiļu saimnieks” Avārijas dienestā ik pa laikam tika saņemta informācija par kārtējo kanalizācijas noplūdi. Lai šo problēmu atrisinātu, marta vidū tika veikta kanalizācijas ievada nomaiņa apmēram septiņu metru garumā.
SIA “Preiļu saimnieks” plāno veikt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu atjaunošanu visam N. Rancāna ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonam līdzīgi, kā pagājušajā gadā šie tīkli jau tika atjaunoti Celtnieku ielas daudzdzīvokļu māju mikrorajonā. Komunikāciju tīkli N. Rancāna ielas mikrorajonā kalpo vairāk nekā 50 gadus, daudzviet vecās čuguna caurules ir kritiskā stāvoklī. Avārijas stāvoklis N. Rancāna ielas 2. mājā apliecina šīs situācijas nopietnību, jo veco kanalizācijas caurules posmu nācās nomainīt pēc iespējas ātrāk, negaidot, kamēr notiks iepirkuma procedūra par tīklu nomaiņu visam mikrorajonam.