Sakoptas kapsētas – viena no pilsētas vizītkartēm

Atpakaļ

25.08.2017.

Vasara ir laiks, kad pilsētas un pagastu kapos norisinās kapusvētki. Tos apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī aizgājēju tuvinieki no citiem novadiem un pilsētām, tāpēc svarīgi, lai kapsētas būtu sakoptas. Aizgājēju kapavietas kopj tuvinieki, savukārt par kapsētu kopējo teritoriju rūpējas SIA “Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa.

Kapsētas tiek uzkoptas ne tikai gatavojoties kapusvētkiem, bet arī ikdienā, un aizgājēju tuvinieki no citiem novadiem bieži izsaka atzinības un pateicības vārdus par sakoptajiem un skaistajiem Preiļu kapiem. Pilsētas kapsētās SIA “Preiļu saimnieks” izpļauj zāli, satīra visas mazās taciņas, izved atkritumus. Arī cilvēki tiek aicināti no savu piederīgo kapavietām nogrābtās lapas un citus atkritumus nest uz tam paredzētajiem konteineriem.

Kapsētās aug daudz koku, tāpēc tiek sekots līdzi to stāvoklim, lai laikus izzāģētu bīstamos un bojātos. Šogad Moskvinas kapsētā nozāģēti 3 koki, savukārt Preiļu kapos – 27.  Tuvākajā laikā pilsētas kapos plānots nozāģēt vēl dažus bojātos kokus, par kuriem saņemts Preiļu novada domes saskaņojums.

Darbus veic speciālisti ar attiecīgo ekipējumu un instrumentiem, jo koki tiek zāģēti ļoti sarežģītā situācijā – apkārt ir kapu kopiņas un pieminekļi, tāpēc nav iespējas kokus nogāzt. Koki tiek zāģēti pa daļām, zari no augšas tiek mesti lejā klajumiņos starp apbedījumu vietām. Pēc zāģēšanas darbiem SIA “Preiļu saimnieks” teritoriju sakopj, taču jāņem vērā, ka piebraukt klāt ar tehniku parasti nav iespējams, tāpēc nozāģētais koks tiek smalki sagriezts un pa taciņu aiznests līdz vietai, kur var piebraukt autotransports. Ņemot vērā šos sarežģītos darba apstākļus, nozāģētā koka savākšana nenotiek tik ātri, cik, iespējams, to vēlētos kapavietu kopēji, tāpat diemžēl gadās, ka darbu procesā tiek nolauzta kāda puķe. Tāpēc iedzīvotāji šādos gadījumos tiek aicināti būt saprotoši. Bojātos kokus labāk nozāģēt laicīgi, jo, kokiem nogāžoties vētras laikā, zaudējumi ir daudz lielāki – tiek bojātas kapu apmalītes, pieminekļi, žogi, apstādījumi. 

Kā novērojuši SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieki, iedzīvotāji ļoti aktīvi un čakli kopj savu piederīgo kapavietas. Un pateicoties kopīgam darbam Preiļu kapi ir sakopti un tīri.