SIA "Preiļu saimnieks" dalās pieredzē atkritumu šķirošanas jomā

Atpakaļ

25.08.2017.

Atkritumu šķirošana ir veselīga un videi draudzīga dzīvesveida neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa regulāri atgādina iedzīvotājiem izturēties atbildīgi pret vidi, pret savu un līdzcilvēku labklājību un veselību un ar nopietnību attiekties pret pareizu atkritumu apsaimniekošanu.

Lai gan cilvēku apziņa mainās tikai pamazām, tomēr mūsu novada pieredze atkritumu apsaimniekošanas jomā ir interesanta arī pilsētas viesiem – delegācijām no citām pašvaldībām un arī valstīm. 10. augustā SIA “Preiļu saimnieks” atkritumu šķirošanas laukumu apmeklēja Moldovas reģionu un pašvaldību speciālistu delegācija, kas ar lielu interesi apskatīja laukumu, kā arī uzzināja par atkritumu šķirošanas kultūru novadā.

Mūsu novadā ikvienam iedzīvotājam ir pieejama pilnvērtīga iespēja iesaistīties dalītās atkritumu vākšanas sistēmā, izmantojot šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu vākšanas laukumus, kur konteineros ar dzelteniem vākiem jāmet visu veidu papīrs (avīzes, žurnāli, grāmatas, kartona iepakojums), plastmasa (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojums, polietilēna maisiņi), izskalotas un saplacinātas sulas un piena tetrapakas, skārdenes un konservu bundžas, šampūna un citas līdzīgas cietās plastmasas pudeles (HDPE), savukārt konteineros ar zaļiem vākiem – pudeļu un burku stikls (bet nekādā gadījumā spoguļus un balzama pudeles!).

Dalīti vākto atkritumu šķirošanas punkti ir pieejami Preiļos, Aizkalnē un Līčos.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa pateicas visiem iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, kuras šķiro atkritumus un izturas atbildīgi pret vidi! 

No kreisās: Leovas pilsētas mērs Vitālijs Gargauns, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis