SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļa gatava apkures sezonai

Atpakaļ

21.09.2017.

Parasti apkures sezona Preiļos tiek sākta oktobra vidū, taču šoruden agri ir iesācies drēgns un vēss laiks, kas nozīmē, ka iedzīvotāji jau sāk domāt par apkures nepieciešamību. Arī SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļa ir gatava  apkures pieslēgšanai un iesaka iedzīvotājiem lemt par to laikus, lai dzīvokļos nebūtu jāizmanto elektrosildītāji. SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs norāda, ka siltumenerģijas tarifs Preiļos šobrīd ir 54,23 EUR/MWh (bez PVN).

Apkures pieslēgšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt, kā arī apkures sezonas laikā veikt siltuma regulēšanu. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieki: ja 50 % plus viena balss vēlas pieslēgt apkuri, tad par šo lēmumu ir jāinformē SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļa, un apkure tiks pieslēgta. Izņēmums ir siera rūpnīcas mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma - tur apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils - 53, 1. maija - 5, Cēsu - 9, Cēsu - 11, Liepājas - 40.

Izvēloties apkuri uzsākt ātrāk, ir vairāki ieguvumi: mājās ir silti un mājīgi, mazāk iespēju saaukstēties un nav papildu izmaksu par elektrisko sildāmierīču izmantošanu, tajā pašā laikā nākamajā apkures periodā apkures rēķins nav tik liels, jo auksta dzīvokļa uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai ir nepieciešams krietni lielāks siltumenerģijas daudzums, kas maksās dārgāk, nekā noteiktas temperatūras uzturēšana jau no rudens sākuma.

Rēķinu apmaksai jābūt laicīgai

Iedzīvotāju parāds SIA “Preiļu saimnieks” par patērēto siltumenerģiju šā gada 1. septembrī ir par 1,68% mazāks nekā pagājušā gada 1. septembrī un tas sastāda 166 698,73 eiro (bez PVN). Kā norāda SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, visu laiku noris darbs ar rēķinu nemaksātājiem un parādu piedziņu.

Iedzīvotāji, kam ir sakrājies parāds, aicināti vērsties SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) pie jurista palīga un noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA „Preiļu saimnieks” var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas grafiku (pa daļām). Parasti apmaksa tiek sadalīta uz vienu vai diviem gadiem, atkarībā no parāda summas. Ja maksājumi ir regulāri, no šīs summas netiek uzrēķināta kavējuma nauda.

SIA «Preiļu saimnieks», izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri rūpīgi plāno savu budžetu un cenšas laikus norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem! Iedzīvotāji, kuri nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem pretimnākšanu un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. Taču šajā procesā ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju tiek celta prasība tiesā. Tādēļ visus, kuriem iekavējušies maksājumi, aicinām griezties Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu, taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.