Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 31, Daugavpils ielā 29 elektroniskā izsole

Atpakaļ

09.10.2017.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Daugavpils ielā 31, Preiļos, Preiļu novadā; Daugavpils iela 29, Preiļos, Preiļu novadā, kopplatībā 2675 m², kadastra Nr. 7601 004 0303.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala un divām nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 7601 004 0303 001., 7601 004 0303 007.) – Zemes vienība (kadastra apzīmējums 76010040303); Būve (kadastra apzīmējums 76010040303001); Būve (kadastra apzīmējums 76010040303007), reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3688.

Īpašuma izsoles sākumcena 7900,00 EUR.

Izsoles solis 500,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 28. septembrī plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums 2017. gada 30. oktobrī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 18. oktobrim jāiemaksā nodrošinājums 790,00 EUR tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi