2. novembrī Preiļos notiks informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”

Atpakaļ

18.10.2017.

2. novembrī plkst. 17.30 Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā Kooperatīva iela 6, (3.stāvs) notiks Informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”.

Semināra laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Pasākumā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Darba kārtība

2017. gads 2. novembrī, plkst. 17:30

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
Kooperatīva iela 6, (3.stāvs), Preiļi

Pieteikšanās šeit

17:00 – 17.30 Semināra dalībnieku reģistrācija

17:30 – 17:35 Preiļu novada domes pārstāvja uzruna

17:35 – 18:00 Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi. Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process. Dina Kaupere, ALTUM

18.40 – 19:20 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi. Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19.20 – 19.50  Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. 

19.50 - 20.10 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.  AS "Citadele"

19.50 – 21.00  Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Dina Kaupere,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi