Nekustamo īpašumu Preiļos elektroniskās izsoles

Atpakaļ

07.11.2017.

Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 24-32, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai – ½ domājamai daļai nekustamā īpašuma pēc adreses Rēzeknes iela 24-32, Preiļi, ar kadastra Nr.7601 900 0463, kur viss nekustamais īpašums sastāv no, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.32 kopplatībā 28,66m2 un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010030106001).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1831 B-32.

Īpašuma izsoles sākumcena 800,00 EUR.

Izsoles solis- 50,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2017.gada 26.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 27.novembrī pulksten 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 15.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 80,00 eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Nekustamā īpašuma Viļānu ielā 6-10, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam Viļānu iela 6-10, Preiļi, ar kadastra Nr.7601 900 1255, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10 kopplatībā 51,8m2 un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010021201002).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1831 Ē-10.

Īpašuma izsoles sākumcena 3100,00 EUR.

Izsoles solis - 200,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2017.gada 26.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 27.novembrī pulksten 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 15.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 310,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Nekustamā īpašuma Liepu ielā 30-5, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam- dzīvoklis- Liepu ielā 30-5, Preiļi, kopplatībā 42,3m2, kadastra Nr. 7601 900 0660, un 423/5436 domājamās daļas no būves (ar kadastrālo apzīmējumu 76010040609001)  un 423/5436 domājamās daļas no zemes (ar kadastrālo apzīmējumu 76010040609), kas reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 4357 5.  

Īpašuma izsoles sākumcena 2600,00 EUR.

Izsoles solis- 200,00EUR. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2017.gada 26.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 27.novembrī pulksten 13:00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 15.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 260,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas pa tālr. 29183199. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 71-3, Preiļi elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantai - nekustamajam īpašumam Daugavpils iela 71-3, Preiļi, ar kadastra Nr.7601 900 0444, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 kopplatībā 41,5m2 un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010051501001).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4491 3.

Īpašuma izsoles sākumcena 2000,00 EUR.

Izsoles solis- 200,00EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.

Izsole sākuma datums ir 2017.gada 25.oktobrī plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2017.gada 24.novembrī pulksten 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017.gada 14.novembrim jāiemaksā nodrošinājums 200,00 Eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi