Kad izaicinājumu un darāmā ir daudz – jāstrādā kopā!

Atpakaļ

22.11.2017.

Preiļu novada domes organizētajā konkursā uz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes locekļa amatu tiku izraudzīta mana kandidatūra. Paralēli arī uzsāku darba attiecības SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Komunālās nodaļas Remontu un celtniecības daļā.

Uzskatu, ka iepriekšējā darba pieredze valsts pārvaldes jomā, kas ir saistīta ar pašvaldības darba organizēšanu, tai skaitā komunālo dienestu koordinēšanu, man palīdzēs pilnveidot uzņēmuma darbību, iekšējos procesus un uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem.

Darba prioritātes ir turpināt iesākto darbu, uzlabojot uzņēmuma konkurētspēju un piesaistot investīcijas. Tāpat ir jādomā par izmaiņām darbinieku atalgojumu sistēmā, ceļot viņu motivāciju strādāt profesionālāk un efektīvāk, tādejādi dodot iespēju arī nopelnīt vairāk.

Svarīgākais šajā jomā ir iegūt gan darbinieku, gan novada iedzīvotāju uzticības kredītu. Tas noteikti veidojas savstarpējā komunikācijas procesā, saskaņojot un plānojot darbus pie apsaimniekošanas un infrastruktūras attīstības jautājumiem.

Manuprāt, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana ir aktuāls jautājums lielākajai daļai Preiļu pilsētas iedzīvotāju, tādēļ ļoti svarīga ir dzīvojamo māju efektīva un kvalitatīva apsaimniekošana un pārvaldīšana.

Tuvākā gada, pusotra gada mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki elektroniskajā vidē varētu saņemt informāciju saistībā ar māju, kurā dzīvo, kā arī pāriet uz mājas grāmatām elektroniskajā vidē, kur varētu redzēt aktuālo informāciju par daudzdzīvokļu māju uzkrājumu apmēru, izdarītajiem un plānotajiem darbiem.

Ideāli būtu panākt mājas iedzīvotāju elektroniskās balsošanas ieviešanu, jo tas atvieglotu darbu gan mājas pārvaldniekam, gan iedzīvotājiem, kā arī mazinātos administratīvais slogs un ietaupītos laiks.

Uztrauc tas, ka nacionālie normatīvie akti un Eiropas Savienības direktīvas diktē un uzliek apsaimniekotajiem par pienākumu ieviest jaunas funkcijas un veikt vairākus uzlabojumus infrastruktūrā, kas prasa būt elastīgiem un ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū un nozarē kopumā. Piemēram, viena no Eiropas Savienības direktīvam paredz, ka līdz 2020. gadam visām daudzdzīvokļu mājām ir jābūt aprīkotām ar dūmu detektoriem vai ugunsdrošības sistēmām. Lai izpildīto šo direktīvu nekavējoties jāsāk tehnisko projektu izstrāde, iepirkumu procedūra un plānveida būvdarbi.

Izaicinājumu un darāmā ir patiešām daudz. Lai mums visiem kopā izdodas!

Jautājumos par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, remontdarbu plānošanu un pasūtīšanu aicinu kontaktēties ar mani pa tālruni 26162288 vai rakstot uz e-pastu aris.elsts@preili.lv.

Āris Elsts,

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Valdes loceklis un remontu un celtniecības daļas vadītājs