Preiļos notika informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”

Atpakaļ

22.11.2017.

2. novembrī Preiļu Uzņēmējdarbības centrā notika informatīvais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”, kurā piedalījās dzīvokļu īpašnieki, biedrību pārstāvji, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un SIA “Preiļu saimnieks” valdes loceklis Āris Elsts. Šādus seminārus Latvijā organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija ALTUM informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda norādīja, ka māju siltināšanas jautājums ir ļoti svarīgs un Preiļos jau daudz kas ir paveikts – 9 mājas ir nosiltinātas, taču vēl vairāk ir tādu namu, kam renovāciju vēl nepieciešams veikt: “Preiļu novada pašvaldība ir gatava aktīvi iesaistīties, tāpēc ir ļoti svarīga citu pašvaldību pieredze, lai varētu motivēt mūsu iedzīvotājus. Lai pozitīvi risinātu lietas, ir jāmācās un daudz kas jāzina. Un, ja visas puses ir gatavas to darīt, tad arī rezultāts būs acīmredzams!”

Ekonomikas ministrijas pārstāve Inese Bērziņa, stāstot par daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiem, atgādināja klātesošajiem par kopīpašumā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļu, kā arī to, ka mājas renovācija ir ilgtermiņa projekts, tāpēc svarīga ir sadarbība ar banku, būvnieka izvēle, kā arī iedzīvotāju iesaiste.

ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta pārstāve Dina Kaupere iepazīstināja ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekta nosacījumiem un projekta realizācijas procesa gaitu. Latvijā renovētas jau ~760 mājas. Šobrīd pieejamais grants ir 166,4 miljoni eiro, 230 tehniskie projekti jau ir iesniegti, kas ir ¼ no plānotā. Līdz ar to, lai gan programma ir aktīva līdz 2022. gadam, speciālisti prognozē, ka finansējums varētu beigties arī ātrāk. Renovēt iespējams jebkura tipa māju, un patiesais labuma guvējs ir iedzīvotājs – veidojas ietaupījums uz apkures rēķiniem, ir sakārtota dzīves vide un pieaugusi īpašuma vērtība. D. Kaupere atgādināja – pēc renovācijas siltumenerģijas patēriņš nedrīkst būt lielāks par 90 KWh/m2 gadā, un ietaupījumam 20 gadu laikā jābūt lielākam par renovācijas attiecināmajām izmaksām. Runājot par projekta realizācijas procesu, D. Kaupere iezīmēja 9 posmus – sākot no mājas lēmuma, beidzot ar būvniecību.  

Mārtiņš Upītis (ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta energoefektivitātes kompetences daļas vadītājs) detalizētāk pastāstīja par energoefektivitātes paaugstināšanas procesu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī nodemonstrēja energoefektivitātes kalkulatora lietošanu, kas pieejams www.altum.lv. Ar tā palīdzību var aprēķināt un sadalīt projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, plānot projekta finansējuma avotus un apjomu (grants, aizdevums), attiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamā aizdevuma, procentu maksājumu apjomu un termiņu, kā arī pārliecināties par  plānotā energoefektivitātes projekta ekonomisko pamatotību 20 gadu periodā. Tāpat prezentācijā tika demonstrēti vairāki ēku energoefektivitātes pasākumi būvprojektos (ēkas bēniņu pārseguma siltināšana, jumta siltināšana un seguma atjaunošana, inženiertīklu atjaunošana, ventilācijas sistēmas uzlabošana u.c.). Speciālists arī norādīja uz problēmām un nepilnībām, kuras mēdz pieļaut projektu iesniedzēji, kā arī aicināja iepazīties ar www.altum.lv pieejamiem četriem tehniskās dokumentācijas paraugiem.

AS “Citadele” pārstāve Arta Sēne informēja par daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumu finansēšanas jautājumiem, šajā gadījumā pārstāvot visas četras bankas (SEB banka, Swedbank, Luminor un Citadele), kas sadarbībā ar ALTUM piedāvā aizdevumu ēku siltināšanai. Bankas ir gatavas finansēt kopā ar ALTUM līdz 100% no attiecināmajām izmaksām, kredīta apjoms būtu 50-64% no attiecināmajām izmaksām. Speciāliste norādīja, ka papildus ir iespēja saņemt bankā kredīta līdzekļus neattiecināmām izmaksām, jo, kad mājā notiek renovācijas darbi, daudzi izvēlas arī labiekārtot pagalmu vai veikt citus nepieciešamus darbus. Maksimālais termiņš kredītam ir līdz 20 gadiem, savukārt procentlikmes tiekot noteiktas individuāli.

Pēc prezentācijām klātesošajiem bija iespēja vērsties pie speciālistiem un individuāli noskaidrot sev neskaidros jautājumus. Daudzie jautājumi un diskusijas liecināja par šādu semināru nepieciešamību, lai veiksmīgi turpinātos Preiļu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas process.


Par programmu

2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. - 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama  Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.