Cenu aptauja (Kombinētai tīklu apkalpes hidrodinamiskai mašīnai)

Atpakaļ

29.11.2017.

SIA “Preiļu saimnieks”, juridiskā adrese Liepu iela 2, Preiļi, reģistrācijas numurs 47703001720, Banka AS SEB Banka, konta nr. LV30UNLA0026000609608, tālrunis +371 65381152, e-pasta adrese psaimnieks@inbox.lv, mājaslapas adrese www.preilusaimnieks.lv, veic cenu aptauju kombinētai tīklu apkalpes hidrodinamiskās mašīnas iegādei

Cenu aptaujas priekšmets: Kombinēta tīklu apkalpes hidrodinamiskā mašīna, pamata pielietojums – saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu tīrīšana.

Paredzēts iepirkt 1 gab. lietotu kombinētu tīklu apkalpes hidrodinamisko mašīnu. Tehnikai pilnībā jāatbilst ekspluatācijai Latvijas apstākļos.

Iekārtu tehniskais stāvoklis – lietots.

Bāzes mašīnas tehniskais stāvoklis – lietots.

Tehniskā specifikācija

Nr. 

PRASĪBA

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

1.

VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1.1.               

Pretendentam jānorāda šasijas ražotājs un modelis

 

1.2.

Piegādes laiks: ne vairāk kā 30 dienas no līguma noslēgšanas

 

2.

Šasija:

 

2.1.

Tips: 2x4 ar aizmugurējā tilta diferenciāļa bloķēšanu

 

2.2.

Pilna masa: ne vairāk , kā 20 000kg

 

2.3.

Izlaiduma gads: ne vecāka par 2000.g.

 

2.4.

Noskrējiens: ne vairāk, kā 200 000km

 

2.5.

Automašīnas šasijai jāatbilst uzstādāmā aprīkojuma radītai slodzei

 

3.

Tvertne:

 

3.1.

Kombinētajam tilpumam jābūt ne mazākam kā 7 m³ ar proporcionālo dalījumu tīrajam ūdenim vismaz 3m³ un netīrajam ūdenim vismaz 4 m³ .

 

3.2.

Tvertnei jābūt izgatavotai no spiediena tvertņu cinkota tērauda ne mazāk kā 5,0 mm biezumā

 
 

Tvertnei jābūt aprīkotai vismaz ar sekojošo:

 

3.3.

Vakuumsūkņa dzesētāju

 

3.4.

Jāparedz iespēja uzpildīt tīrā ūdens nodalījumu no hidrantiem un atklātiem ūdens rezervuāriem

 

3.5.

Nogulšņu un ūdens nodalījumiem jābūt aprīkotiem ar izturīga materiāla vizuālājiem līmeņa indikatoriem

 

3.6.

Netīrā ūdens nodalījumam jābūt drošības vārstam pret pārplūdi un pārspiedienu.

 

4.

Augstspiediena sistēma:

 

4.1.

Augstspiediena sistēmai jābūt aprīkotai ar tiešo hidraulisko piedziņu

 

4.2.

Sistēmai jābūt aprīkotai vismaz ar sekojošo:

 

4.3.

Augstspiediena sūknis:

sūkņa darba spiediens min. 130 bar

 

sūkņa ražība min 50 l/min

 

4.4.

Ūdens spiediena drošības vārsts

 

4.5.

Sūkņa noliešanas vārsti

 

4.6.

Automašīnas aizmugurē jābūt uzstādītai augstspiediena skalošanas spolei. Uz spoles jābūt ne mazāk kā 50 m augstspiediena skalošanas kevlara šļūtenei.

 

4.7

Augstspiediena sūknim jāieslēdzas neizslēdzot automašīnas dzinēju

 

4.8.

Vēlama sūkņu sistēmas apsildes iekārta strādāšanai ziemā

 

5.

Vakuuma sistēma:

 

5.1.

Sistēmai jābūt aprīkotai ar eļļas dzesējamu rotora tipa vakuuma sūkni. Sūknim jābūt aprīkotam ar tiešo hidraulisko piedziņu bez siksnām vai papildus pārvadu elementiem.

Sūknis izlaides pusē aprīkojams ar gaisa attīrīšanas filtru un trokšņu slāpētāju

 

5.2.

Sistēmai jābūt aprīkotai ar sekojošo:

 

5.3.

Vakuuma sūknis:

sūkņa ražība ne mazāk kā 430m3/st

 

5.4.

Integrēto nerūsējošā tērauda pludiņa tipa drošības vārstu aizsardzībai pret ūdens nokļūšanu vakumsūknī (divpakāpju).

 

5.5.

Vakuumsūknim jāieslēdzas neizslēdzot automašīnas dzinēju

 

5.6.

Vakumšļūtene ne mazāka par 10m, D100 ar savienojumiem pie DN100mm noslēgaizbīdņa

 

6.

Hidrauliskā sistēma:

 

6.1.

Hidrauliskā sistēma piedzenama tieši no mašīnas ar tiešo hidraulisko piedziņu.

 

6.2.

Jābūt uzstadītam eļļas dzesētājam.

 

7.

GARANTIJAS

 

7.1.

Garantija uz iekārtu ne mazāk kā 3 mēneši

 

7.2.

Garantija uz šasiju ne mazāk, kā 3 mēneši

 

7.3.

Pasūtītāja norādītā personāla ievadapmācība iegādājamā objekta ekspluatācijā.

 

8.

NODOKĻI, Reģistrācija

 

8.1.

Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, pirmspārdošanas sagatavošana, pārreģistrācija. 

 
 

Kontaktpersona SIA”Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālr.: 29420589, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus cenu aptaujai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi psaimnieks@inbox.lv vai pa pastu uz SIA “Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301 ar norādi - cenu aptauja “Kombinēta tīklu apkalpes hidrodinamiskā mašīna”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 15. decembris. 

Finanšu piedāvājums cenu aptaujai “Kombinēta tīklu apkalpes hidrodinamiskā mašīna" (DOC)

Sagatavoja:

SIA “Preiļu saimnieks”

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks              K. Určs