Preiļos izveidots jauns dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukums

Atpakaļ

15.12.2017.

Decembra vidū Viļānu ielā 6 tika atklāts jauns dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukums. Tas nozīmē, ka šobrīd Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami jau 23 dalīti vākto atkritumu laukumi, kā arī trīs Preiļu novada ciemos – Aizkalnē, Līčos un Prīkuļos. 

Jaunajā laukumā konteinerus šķirotajiem atkritumiem varēs ērti izmantot arī apkārtnes privātmāju iedzīvotāji. Savukārt konteiners nešķirotajiem atkritumiem gan ir paredzēts tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.

Kā pastāstīja SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece, tuvākajā laikā paredzēts atklāt vēl vienu dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumu Preiļu pilsētā, kā arī norit darbs, lai arī individuālās apbūves sektoros tiktu izvietoti konteineri stiklam.

Konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi!

Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi samazinot atkritumu poligona platību un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.