SIA “Preiļu saimnieks” un Preiļu novada domes pārstāvji tiekas ar māju vecākajiem un iedzīvotājiem

Atpakaļ

15.12.2017.

27. novembrī Preiļu novada domes zālē uz tikšanos ar SIA “Preiļu saimnieks” un Preiļu novada domes vadību kuplā skaitā bija ieradušies Preiļu daudzdzīvokļu māju vecākie un iedzīvotāji, lai izrunātu vajadzības un nepieciešamos darbus. Sapulces laikā tika pārrunāti māju apsaimniekošanas, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas procesa jautājumi, kā arī atkritumu šķirošanas nepieciešamība. 

Darba plānu sastādīšana 2018. gadam

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks pauda gandarījumu par to, ka ir tik daudz aktīvu iedzīvotāju, kam rūp sava māja un tās apsaimniekošanas jautājumi. Viņš arī aicināja māju vecākos vienoties ar SIA “Preiļu saimnieks” par tikšanās vietu un laiku, lai individuāli apspriestu katras mājas iespējamās aktivitātes un vajadzības, kā arī sastādītu darbu plānu 2018. gadam.

Tā kā klātesošos interesēja jautājums par māju uzkrājumiem un parādsaistībām, J. Mūrnieks norādīja, ka šobrīd šī informācija ir apkopota un pieejama – vairumam tā ir izsūtīta, bet tie, kas vēl nav saņēmuši, var vērsties pie Remontu un celtniecības daļas vadītāja Āra Elsta.

Tāpat šobrīd aktīvi noris SIA “Preiļu saimnieks” darbs pie daudzdzīvokļu māju tehniskās apsekošanas – ir izveidota komisija, mājas pakāpeniski tiek apsekotas un problēmas fiksētas ar protokolu. Tādējādi, sastādot darba plānus 2018. gadā, vērā tiks ņemti gan iedzīvotāju ieteikumi, gan arī komisijas apsekošanas dati.

Nākamgad SIA “Preiļu saimnieks” plāno arī pakāpeniski pārskatīt daudzdzīvokļu mājām piesaistīto platību. J. Mūrnieks norādīja, ka piesaistītā platība ne vienmēr atbilst patiesībai un reizēm nav precīzi zināma mājas vecākajiem. Tāpēc piesaistītās platības tiks pārskatītas, lai zinātu, kur beidzas vienas un sākas citas mājas atbildība, līdz ar to – arī maksājumi par sakopšanu.

Aktuālais ēku siltināšanas jautājums

Ā. Elsts klātesošajiem demonstrēja prezentāciju, lai sniegu pamatinformāciju par māju energoefektivitātes programmu un pieteikšanās kārtību. Māju renovācijas ieguvums ir ne tikai labāka un skaistāka dzīves vide, bet pieaug arī mājas un katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par apkuri. SIA “Preiļu saimnieks” pārstāvis atgādināja – iniciatīvai šajā gadījumā jānāk no iedzīvotājiem, un šobrīd Preiļos 4 mājas ir jau iesniegušas projektus.

Kā norādīja Ā. Elsts, maksa par apkuri līdzīgām mājām, no kurām viena ir siltināta un otra nav, atšķiras 2-3 reizes. 

Mudinot iedzīvotājus iesaistīties programmā, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs J. Mūrnieks atgādināja, ka jau 9 mājas Preiļos ir nosiltinātas, tāpēc pozitīvā pieredze ir skatāma un gūstama tepat mūsu pilsētā.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pateicās tiem, kas jau ir pieteikušies programmai un uzsvēra, ka atbalstu var saņemt gan no pašvaldības, gan SIA “Preiļu saimnieks”. Tāpēc iedzīvotāji aicināti izteikt gan priekšlikumus, gan savu redzējumu, jo pašvaldība ir ieinteresēta, lai novadā pēc iespējas vairāk būtu renovētu māju un process veiksmīgi virzītos uz priekšu.

Iedzīvotāji aicināti aktīvi šķirot atkritumus

J. Mūrnieks informēja klātesošos, ka jārēķinās, ka no nākamā gada atkal pieaugs dabas resursa nodoklis par sadzīves atkritumu noglabāšanu (no 25 uz 35 eiro par tonnu), ko mums piemēro atkritumu poligons Demenē “Cinīši”, līdz ar to būtiski sadārdzinot šo pakalpojumu.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs atgādināja, ka tarifu ietekmē arī atkritumu šķirošana, jo rezultātā mazāks atkritumu daudzums nonāk poligonā. Lai nodokļu lēciens nebūtu tik sāpīgs, SIA “Preiļu saimnieks” valde ir pieņēmusi lēmumu arī individuālo māju sektorā Preiļos izvietot konteinerus, lai iedzīvotāji varētu šķirot stiklu, tādējādi samazinot poligonā nodoto atkritumu daudzumu.

Dabas resursu nodoklis augs arī turpmākos gadus, tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs aicināja visus būt aktīviem un šķirot atkritumus – jo mazāk atkritumu tiks aizvests uz poligonu, jo sadārdzinājums, ko rada nodokļu sistēma, būs mazāk sāpīgs. Jau šobrīd varam lepoties, ka Preiļos ir vērojama pozitīva tendence atkritumu šķirošanā – šķiroto atkritumu apjoms un proporcija pieaug!