Par klaiņojošiem dzīvniekiem jāinformē SIA “Preiļu saimnieks”

Atpakaļ

29.01.2018.

Aizvadītā gada iedzīvotāju tikšanās laikā ar Preiļu novada domes un iestāžu pārstāvjiem kā aktuāls iezīmējās jautājums par klaiņojošiem suņiem un kaķiem.

Atgādinām, ka situācijās, kad daudzdzīvokļu māju tuvumā vai tās apkārtnē uzturas bezsaimnieka kaķi, iedzīvotāji aicināti vērsties SIA “Preiļu saimnieks” Komunālajā nodaļā pa tālr. 26438147. Nepieradinātus un mežonīgus kaķus vieglāk noķert, ja iesaistās un palīdz tie iedzīvotāji, kas ikdienā par viņiem rūpējas. Noķertās kaķenes SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki nogādā “Mājas mīluļu stacionārā”, kur sertificēts vetārsts veic to sterilizēšanu. Pēc procedūras kaķenes tiek pieskatītas vairākas dienas, līdz pilnībā beigusies narkozes iedarbība un viņas var atgriezties brīvībā tajā pašā vietā, kur iepriekš tika saķertas. Sterilizācija ir humānākais veids, kā samazināt klaiņojošo kaķu skaitu. Daudz retāki ir gadījumi, kad pamesti kaķi vai kaķēni tiek saķerti ārpus kaķu kolonijām, šajā gadījumā tie tiek nogādāti dzīvnieku patversmē “Mežavairogi”.

Ar klaiņojošo suņu ķeršanu Preiļu novadā nodarbojas SIA “Preiļu saimnieks” sadarbībā par pašvaldības policiju. Tāpēc iedzīvotāji, sastopot klaiņojošu suni, aicināti sazināties ar SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo daļu (tālr. 26438147) vai pašvaldības policiju (tālr. 65307330). Katrā situācijā tiek izvērtēts, vai suns tiešām ir bezsaimnieka vai arī viņš ir tikai noklīdis no mājām. Vienīgi tajos gadījumos, ja neizdodas noskaidrot suņa saimnieku vai tiek konstatēta vardarbība no saimnieka puses, dzīvnieks tiek nogādāts dzīvnieku patversmē “Mežavairogi”. Atgādinām, ka suņiem ir aizliegts atrasties ārpus to saimnieku īpašuma nepieskatītiem un par suņa klaiņošanu saimniekam var tikt piemērots administratīvais sods.