Nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 71-3, Preiļi elektroniskā izsole

Atpakaļ

09.02.2018.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko otro izsoli bezmantinieku mantai – nekustamajam īpašumam Daugavpils iela 71-3, Preiļi, ar kadastra Nr.7601 900 0444, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 kopplatībā 41,5 m2 un kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 76010051501001).

Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4491 3.

Īpašuma izsoles sākumcena 1500,00 EUR.

Izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole.

Izsoles sākuma datums ir 2018. gada 7. februārī plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2018. gada 9. martā pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 27. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 200,00 eiro tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. r. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Uzziņas pa tālruni 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi