Pārstrādei nodotas dienasgaismas lampas

Atpakaļ

23.02.2018.

20. februārī SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa nodeva otrreizējai pārstrādei dienasgaismas lampas (360 kg), kas ir vienas no visbiežāk sadzīvē izmantotajām lietām, kas satur dzīvsudrabu. Tādēļ dienasgaismas lampas tiek pieskaitītas bīstamo atkritumu grupai.

Dzīvsudrabs izdaloties ir kaitīgs cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Dzīvsudrabs ir dabā sastopams elements, kas atrodas dziļi zemes garozas iežos. Videi un cilvēkiem dzīvsudraba savienojumi ir toksiski, lielās devās tas var būt pat nāvējošs. Dzīvsudrabs, nonākot vidē, ir praktiski neiznīcināms, tādēļ ar sadzīves priekšmetiem, kas satur dzīvsudrabu, ir jārīkojas ļoti apzinīgi un atbildīgi.

Dienasgaismas spuldzes kalpo diezgan ilgi, taču arī tās ar laiku izdeg. Nekādā gadījumā dienasgaismas lampas nedrīkst mest kopējos sadzīves atkritumu konteineros – tās ir jānogādā SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā, kur tās tiek sakrātas lielākā daudzumā un tad nodotas utilizācijai. Pamatā SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā izdegušās lampas nogādā dažādas iestādes un uzņēmumi. Taču arī iedzīvotāji aicināti tās nemest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādāt Rīgas ielā 4, Atkritumu šķirošanas laukumā.

Pārstrādājot dienasgaismas lampas vispirms tiek sasmalcinātas, lai atdalītu tajās esošo dzīvsudrabu. No 100 000 lampu iegūst 3 kg dzīvsudraba masas, 30 % no tās ir tīrs dzīvsudrabs.

Dienasgaismas lampas jānogādā SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, kur tās pieņem darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Ja nepieciešams pieteikt transportu, sazinieties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tālr. 29420721.