Apstiprināts SIA “Preiļu saimnieks” 2017. gada pārskats

Atpakaļ

23.03.2018.

Šāgada 22. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai SIA «Preiļu saimnieks» 2017. gada pārskatu. Pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, to apstiprinājis zvērināts revidents.

Aizvadīto gadu ar pozitīviem finanšu rādītājiem noslēdza Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa un Atkritumu apsaimniekošanas daļa, bet finansiālie rādītāji ir pasliktinājušies Siltumapgādes daļai, Apbedīšanas birojam un arī namu apsaimniekošanai, kas saistīts ar lieliem ieguldījumiem (dažādiem remontdarbiem) pamatlīdzekļu un dzīvojamā fonda atjaunošanā.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma neto apgrozījums ir samazinājies par 4.3 %, jo samazinājušies Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas ieņēmumi un elektroenerģijas iepirkuma cena un pārdotais apjoms. Pagājušajā gadā saistībā ar minimālās algas palielināšanos pieauga personāla izdevumi, palielinājās maksājums par elektroenerģiju, kā arī būtiski palielinājās maksājumi par iepirkto siltumenerģiju un ūdeni, savukārt izdevumi samazinājās par izejvielām un materiāliem, kurināmo un telpu un zemes nomu.

2017. gadā SIA «Preiļu saimnieks» vidēji bija nodarbināti 144 cilvēki.

SIA «Preiļu saimnieks» aktīvi strādā ar debitoriem, sevišķi ar ļaunprātīgiem nemaksātājiem, tostarp arī juridiskām personām. Uz 2018. gada 1. janvāri kopējais debitoru parāds samazinājās līdz 260 921 eiro, un tas saistīts ar to, ka izveidots liels uzkrājums šaubīgajiem debitoriem. Sabiedrības bruto peļņas rentabilitāte samazinājās līdz 0,02 %.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks skaidro: “Gada bilance, atskaite par konkrētu darba periodu liek izvērtēt padarīto, noteikt turpmākos darbības mērķus, kritiski vērtējot tos nozares darbus uzņēmumā, kur nav veicies tik labi, kā gribētos.

Līdzīgi kā iepriekšējie gadi, arī 2017. gads ir bijis piesātināts ar daudzām problēmām konkrēto pakalpojumu izpildē, bet ar tām esam veiksmīgi tikuši galā, jo visi esošie komunālie pakalpojumi ir saglabāti, darba vietas uzņēmuma arī un kopumā gads noslēgts pozitīvi ar nelielu peļņu pirms nodokļiem. Taču ir nozares, kas mums ir nesušas zaudējumus, piemēram, namu apsaimniekošana, pilsētas tualetes uzturēšana, vienreizējie, ātri veicamie darbi, kuru paveikšanai bieži vien izmaksas nav primāras, jo šādos gadījumos ir jādara tas, kas tajā brīdī ir nepieciešams mūsu atbilstošas maksātspējas klientiem. Tāpēc šī bilance nav uzskatāma ne par labu, ne arī sliktu – mēs nevaram visu vērtēt tikai caur izdevīguma prizmu, jo ir jādara tas, ko vēlas mūsu klienti un liek vadība.

Atskatoties uz paveikto, vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mēs joprojām bieži apsaimniekojam svešu īpašumu, svešu zemes gabalu, saņemot neadekvātu samaksu vai bieži vien tikai solījumus, tāpēc šādos gadījumos izvēle nav pakārtota attīstībai, mēs vienkārši pielāgojamies esošajai situācijai. Šādu pieeju parasti var novērtēt tikai tā iedzīvotāju daļa, kas ar sev piederošo īpašumu paši netiek galā un kam nav arī apsaimniekotāja. 

Mūsu uzņēmumā profesionalitāte, atbildība un attieksme pret padarīto tiek likta uz vienas ass, un tāpēc mūsu klienti vienmēr varēs vēlēties vairāk un visi varēsim dzīvot sakoptā vidē. Tāds ir mūsu nākotnes plānu moto!”