Profilaktiskie darbi legionellas baktērijas ierobežošanai

Atpakaļ

23.03.2018.

Šī gada 9. martā spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta (MK) 2010. gada 28. septembra noteikumos "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi", kas paredz, ka turpmāk dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55 grādiem pēc Celsija. Tas darīts ar mērķi mazināt iespēju dzīvojamo māju iedzīvotājiem inficēties ar legionelozi, jo slimību izraisošā baktērija iet bojā ūdens temperatūrā virs +50 grādiem.

SIA “Preiļu saimnieks” nodrošina noteikumiem atbilstošu karstā ūdens temperatūru

SIA “Preiļu saimnieks” jau līdz šim ir nodrošinājusi Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglos izejā no siltummaiņa karstā ūdens temperatūru ne zemāku par +55 grādiem pēc Celsija. Karstā ūdens temperatūru izdales vietās robežās no +55 līdz +70 grādiem pēc Celsija nosaka arī Latvijas būvnormatīvs, kas attiecas uz ēku iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju.

Kā skaidro SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, siltummaiņi atrodas daudzdzīvokļu māju pagrabos, tur ūdens tiek uzkarsēts vismaz līdz +55 grādiem pēc Celsija. Vairumā māju karstais ūdens nepārtraukti cirkulē pa mājas iekšējo ūdensapgādes sistēmu, tostarp, dvieļu žāvētājiem, līdz ar to karstā ūdens temperatūra dzīvokļos pie izplūdes no krāna var būt zemāka. Atsevišķās mājās ir daļēja ūdens cirkulācija – tas cirkulē pa pagrabstāvu. Savukārt siera rūpnīcas mikrorajonā ir 4 cauruļu sistēma – karstais ūdens tiek piegādāts no katlumājas un ūdens temperatūra turpgaitā ir +55-+590 C. 

Ja daudzdzīvokļu mājas iemītnieki uzskata, ka karstā ūdens temperatūra nav pietiekama, balstoties uz īpašnieku kopības ar balsu vairākumu pieņemtu lēmumu, SIA “Preiļu saimnieks” karstā ūdens temperatūru pie izejas no siltummaiņa var paaugstināt virs +550 C, taču šādā gadījumā jārēķinās, ka pieaugs arī izmaksas par karsto ūdeni.

Kvalitatīvs ūdens no četriem dziļurbumiem

Preiļos centralizētajai ūdensapgādei tiek piegādāti vienīgi pazemes ūdeņi. Pilsētā darbojas viena sūkņu stacija (Rēzeknes ielā), kas visu pilsētu nodrošina ar dzeramo ūdeni. Ūdens tiek iegūts no četriem artēziskajiem urbumiem, kuru dziļums ir 35 līdz 50 metri. Šāds ūdens ir tīrāks un veselīgāks, nekā ja tas tiktu ņemts no atklātas ūdenstilpes, kā arī – artēziskajos ūdeņos legionellu baktērijas neveidojas.

SIA “Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs norāda, ka uzņēmuma atbildības robežās esošās ūdensvada caurules atrodas zem zemes, kur ūdens temperatūra nepārsniedz 10 grādus pēc Celsija. Jāpiezīmē, ka tā legionellas baktērijām nav piemērota vide, jo līdz 20 grādiem to vairošanās nenotiek.

Uzņēmums ar lielu atbildību pastāvīgi seko līdzi pilsētai padodamā ūdens kvalitātei. Regulāri, 4 reizes gadā (ceturksnī reizi) veiktās ūdens analīzes uzrāda, ka Preiļu lietotājam piegādātā ūdens kvalitāte atbilst Latvijas un Eiropas Savienības standartiem. Ūdens uzkrāšanas rezervuāri tiek tīrīti, mazgāti un dezinficēti divas reizes gadā, tāpat arī ūdensvadi tiek dezinficēti divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.

Individuāli veicamie profilaktiskie pasākumi

Legionellām labvēlīgi augšanas apstākļi veidojas stāvošā un remdenā ūdenī. Īpaši tās vairojas ūdenī no plus 20 līdz plus 45 grādiem aukstā un karstā ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī, piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni vai dušas vai kur ūdeni atsāk lietot pēc ilgāka pārtraukuma. Tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” atgādina iedzīvotājiem individuāli veicamos profilaktiskos pasākumus, lai samazinātu iespēju saslimt ar legionelozi.

  • Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais un aukstais ūdens tajos krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti. Tā jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošākas prombūtnes.
  • Svarīgi regulāri veikt dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī.
  • Telpās izmantotiem gaisa mitrinātājiem jābūt brīviem no organiskā un neorganiskā aplikuma, un tajos jāizmanto tikai tīrs un ikdienas svaigi ieliets ūdens, kas ir novārīts un atdzesēts. Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitrinātāja iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Par inficēšanos ar legionelozi

Legionelozes infekcijas avots ir baktēriju (legionellu) saturošs ūdens. Cilvēki inficējas, ieelpojot baktērijas saturošas aerosolizētas ūdens daļiņas, kas veidojas no sīkiem ūdens pilieniņiem, kad ar legionellām piesārņotais ūdens atsitas pret cietām virsmām.

Pie iekārtām, kas veido ūdens aerosolu, pieder karstā un aukstā ūdens sistēmas, t.sk. dušas un krāni, virpuļvannas vai baseini, turku pirtis un saunas, karstie avoti, gaisa mitrinātāji, gaisa kondicionētāju dzesēšanas iekārtas, dekoratīvās strūklakas u.c. Jo sīkāki ir aerosolizētie ūdens pilieniņi, jo lielāks ir inficēšanās risks.

Dzerot ūdeni, inficēties ar legionelozi nevar. Legioneloze neizplatās cilvēku kontakta rezultātā, un inficējies cilvēks nav bīstams apkārtējiem!

Legionellu (Legionella spp.) baktērijas ir sastopamas dabas ūdeņos (upēs un ezeros), kā arī mākslīgās ūdens sistēmās. Baktērija var izdzīvot zemā temperatūrā, atrodoties ūdenī rezistentā stāvoklī, bet tā vairojas +20-+45 grādu pēc Celsija temperatūrā stāvošā ūdenī, ja ir pietiekamā daudzumā barības vielas, un jo īpaši bioplēves aplikumos uz cauruļvadu, dušas galviņu u.c. iekšējām virsmām. Vislielākā inficēšanās bīstamība ir gadījumos, kad legionellu baktērijas savairojas lielā skaitā tām optimālajā temperatūrā +37-+42 grādi pēc Celsija. Savukārt, palielinoties ūdens temperatūrai virs +50-+60 grādiem, baktērija iet bojā.

Papildu informācija par legionelozi pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv/lv/