Piedalies Lielajā Talkā 28. aprīlī!

Atpakaļ

24.04.2018.

28. aprīlī visā Latvijā, tostarp arī Preiļu novadā, norisināsies tradicionālā Lielā Talka.

Preiļu novadā talcinieku rosība sākās jau pagājušā nedēļā. 21. aprīlī, neskatoties uz vējaino laiku, liels darbs tika paveikts Preiļu parkā, talcinieki pulcējās arī Prīkuļos, Moskvinā, Aizkalnē, Preiļu Poļu kapos, iestāžu teritorijās un citviet.

Arī šajā nedēļā talka turpinās, lai noslēgtos 28. aprīlī! Talku vietas gan Preiļu novadā, gan citviet Latvijā var apskatīt www.talkas.lv.

28. aprīlī plkst. 9.00 talcinieki aicināti pulcēties pie Brāļu kapiem, Preiļos. Talkas noslēgumā visi talkotāji pie Preiļu parka estrādes tiks cienāti ar tradicionālo talkas zupu!

Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos varēs nodot par velti, bet vietējai pašvaldībai būs jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas resursu nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu pilsētā un novada pagasta centros gādās SIA «Preiļu saimnieks».

Vairāk informācijas par Lielās Talkas norisi Preiļu novadā pa tālr. 26438147 (Zenta Igolniece).