Pelēču kapsētā uzstādīts atkritumu konteiners

Atpakaļ

17.05.2018.

Maijā Pelēču kapsētā tika uzstādīts atkritumu konteiners nebioloģiskajiem atkritumiem – plastmasas ziediem, kapu svecēm, maisiņiem, iepakojumam, nolietotajiem grābekļiem u.tml. Lūgums bioloģiskos atkritumus (lapas, zarus, novītušos ziedus, zemi u.tml.) konteinerā nemest!

Konteineru SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa uzstādīja pēc Pelēču pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Stašulānes iniciatīvas. Kā stāsta I. Stašulāne, konteiners bija nepieciešams, jo iepriekš situācijā, kad bioloģiskie atkritumi tika sajaukti ar plastmasas ziediem, svecēm u.tml., tos bija grūti apsaimniekot. Šobrīd pagasta pārvades vadītāja vērtē, ka konteiners sevi ir attaisnojis, jo kapsētas apmeklētāji un savu tuvinieku kapa vietu kopēji aktīvi un, kas īpaši svarīgi, arī atbildīgi izmanto uzstādīto konteineru.

SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece norāda, ka atkritumu konteineri ir izvietoti Preiļu pilsētas kapsētās, kā arī Moskvinas kapsētā Preiļu pagastā un tagad arī Pelēču kapsētā. Lai gan vairums kapu apmeklētāju ir atbildīgi un atkritumus izmet tiem paredzētajās vietās, tomēr vēršam uzmanību, ka kapsētās konteineri ir paredzēti tieši nebioloģiskajiem atkritumiem.