Jauns dalīti vākto atkritumu laukums Pelēčos

Atpakaļ

29.05.2018.

No 23. maija Pelēčos Liepu ielā 10a pagasta iedzīvotājiem pieejams dalīti vākto atkritumu laukums. Tas nozīmē, ka šobrīd jau četros Preiļu novada ciemos (arī Aizkalnes pagasta Aizkalnē, Saunas pagasta Prīkuļos un Preiļu pagasta Līčos) ir dalīti vākto atkritumu laukumi.

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 23 dalīti vākto atkritumu laukumi.

Konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi!

Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi samazinot atkritumu poligona platību un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.