Tiek veikta siltumskaitītāju verifikācija

Atpakaļ

12.06.2018.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa vasaras mēnešos, kad aktīvā apkures sezona ir beigusies un katlu mājas strādā tikai karstā ūdens nodrošināšanas režīmā, gatavojas jaunajai apkures sezonai.

Viens no lielākajiem sagatavošanās darbiem šovasar ir kārtējā siltumskaitītāju verifikācija (pārbaude jeb novērtējums atbilstoši metroloģiskajām prasībām). Siltuma un ūdens apgādes nodaļa informē, ka tiks verificēti 106 siltumskaitītāji daudzdzīvokļu mājās un 27 siltumskaitītāji organizācijās un iestādēs.

Verifikāciju veic SIA «Latvijas metroloģijas centrs» Daugavpilī. Siltumenerģijas skaitītāji tiek ekspluatēti augstas temperatūras un mainīgas slodzes apstākļos, tādēļ saskaņā ar normatīvajiem aktiem to verifikācija ir jāveic reizi divos gados sertificētā metroloģiskā laboratorijā.