Preiļu parks prasa nepārtrauktu uzmanību

Atpakaļ

27.08.2018.

Vasarā Preiļu parkā kūsā dzīvība – dažādi koncerti un pasākumi estrādē un kapelā, aktivitātes pludmalē, tūristu apmeklējumi, nesteidzīgas pastaigas, ikrīta un ikvakara skrējieni u.c. Augustā ar zaļumballi tika atklāts vēl viens skaits Preiļu parka stūrītis – atjaunotā estrāde uz Ievas un Ādama saliņas. Arī SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki veltīja daudz darba, lai parks priecētu tā apmeklētājus, jo parka kopšanai jānorit nepārtraukti visa gada garumā.  

Pie Preiļu pils un zirgu staļļa, kur pagājušā gadā un šīgada sākumā un pavasarī tika izcirsti bojātie un bīstamie koki, augustā pirms pilsētas svētkiem notika atvašu izpļaušana, lai saglabātu izveidotās skatu līnijas un veidotu parka ainavu. SIA “Preiļu saimnieks” dārzniece Zinaīda Adamoviča skaidro – nocirsta koka celms aktīvi dzen atvases vēl apmēram 3-5 gadus, tāpēc tās vēlams 2 reizes gadā izcirst.  

Tā kā parkā šovasar norit hidrobūves rekonstrukcijas darbi un ir samazināts ūdens līmenis, vietās, kur varēja piebraukt ar tehniku, no kanāla pie Ievas un Ādama saliņas tika izvilkti sakritušie koki. Šie darbi vēl turpināsies.

Lielu darbu parkā vasarā paveic SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki, kas strādā ar zāles pļāvējiem, trimeriem un traktoriem, jo zāle tajās vietās, kur parkā notiek intensīvāka cilvēku plūsma, tiek pļauta vairākas reizes vasarā. Izpļauta arī liepu birzs pie kapelas un lielā lauce.

Pilsētas svētkos liela daļa pasākumu norisinājās Preiļu parkā, tāpēc SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki svētku rītos, pirms pilsētnieki un viesi uzsāka savas dienas gaitas, veltīja lielas pūles, lai savāktu parkā atstātos atkritumus. Novērojumi liecina, ka diemžēl joprojām ne visi atkritumi nonāk tiem paredzētajās vietās – atkritumu urnās, bet liels daudzums tiek nomests vienkārši zemē.

Arī pēc svētkiem mūsu pilsēta ir zaļa, ziedoša un sakopta. Tāpēc liels paldies Komunālās nodaļas darbiniekiem par darbu gan svētkos, gan ikdienā!