Pasaules talkas laikā Preiļu parkā iestādīti 90 košumkrūmi un kociņi

Atpakaļ

18.09.2018.

Šogad Preiļi iesaistījās talku organizētāju apvienības „Let’s Do It! World” rīkotajā līdz šim lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaulē. Preiļos talkotāji pulcējās parkā, lai padarītu krāšņāku un skaistāku Ievas un Ādama saliņas apkārtni.

Talkas dienā, 15. septembrī, īpaši aktīvi darbos iesaistījās jaunā paaudze – 2. novada nodaļas Preiļu jaunsargu vienība, Jauniešu centrs 4, Preiļu 2. vidusskola ar skolotājiem, Preiļu novada domes pārstāvji un priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un, kā ierasts, SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki ar traktortehniku. Darbus koordinēja SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, kā arī dārznieces Velta Kodore un Zinaīda Adamoviča, kas dalījās savā pieredzē un jauniešiem sniedza padomus, kā pareizi sagatavot dobes un iestādīt stādiņus.

Stādaudzētavā bija izvēlēti un iegādāti dažādu veidu stādiņi – sarkanā ieva, ceriņi, spirejas, filadelfi, purpura kārkli ‘Gracilis’, stefanandras, Serbijas egles, fizokarpi, grimoņi, pieclapu mežvīni, klintenes, Mosanas abēlijas. Lai talkas dienā darbi raiti ritētu, jau iepriekš SIA “Preiļu saimnieks” dārznieces bija atzīmējušas vietas, kur stādiņi būs jāstāda, un sagatavojušas augsni. Noslēdzoties talkai, izrādījās, ka saliņas apkārtnē kopā ir iestādīti precīzi 90 stādiņi, kas gluži nejauši, bet ļoti zīmīgi sasaucas ar šīgada Preiļu pilsētas 90 gadu jubileju! 

Līdzekļi 600 eiro apmērā stādu iegādei Preiļu novada domei tika piešķirti projektā „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, ko īsteno Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, bet finansē Meža attīstības fonds. Vēl 6 projekta ietvaros iegādātas vienkrāsas baltegles iestādītas pie lielās parka estrādes.

Vairāk apzaļumota tika tieši Ievas un Ādama saliņa – tur iestādīti 66 košumkrūmi. Kā pastāstīja Z. Adamoviča, košs akcents uz baltā fona būs sarkanlapu ieva ‘Colorata’, kas pavasarī uzziedēs rozā ziediem. Pārējie augi stādīti grupās – divkrāsu ziedu Japānas spirejas ‘Shirobana’, sedzējaugs stefanandra, kas nosegs joslu starp terasēm, purpura kārkls ‘Gracilis’ un klintenes. Iestādītie filadelfi (tautā saukti par jasmīniem) ir katrs savas šķirnes, lai tiem būtu dažādi ziedēšanas laiki – tie reibinoši smaržos un ar baltajiem ziediem iekļausies saliņas ainavā.

Gar kanāla malu pretī saliņai vienā tiltiņa pusē iestādīta ceriņu grupa ( ‘Krasavitsa Maskvi’ (pildīti balti rozā) un ‘Ludwig Spath’ (tumši violets)), savukārt otrā pusē nedaudz nostāk – grimoņi, kuru sarkanie zari atsvaidzinās ainavu rudenī un ziemā. Pie paša tiltiņa augsni nosegs pieclapu mežvīns.

Z. Igolniece stāsta, ka visa kanāla mala netiek apstādīta, uzsvaru liekot uz akcentu veidošanu, stādot krūmu grupas, kas papildinās esošo parka ainavu. 

Pēc ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis izstrādātā projekta teritorijā pretī saliņai, tostarp pie vecās estrādes, iestādīti fizokarpi ‘Red Barons’ un ‘Summer Wine’, Japānas spirejas ‘Shirobana’, Masonas abēlijas, savukārt uzkalniņā – trīs Serbijas egles.

Talcinieki uzkopa arī teritoriju gar kanāla malu pie vecās estrādes. Ziemā izgrieztie pašizsējas koki un krūmi bija sadzimuši atvases, ko dienu pirms talkas SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki bija izgriezuši. Talkotāji izgrieztās atvases un sakritušos zarus no kanālmalas savāca kaudzēs, lai SIA “Preiļu saimnieks” darbiniekiem ar tehniku vēlāk būtu ērti tos savākt un izvest no parka.

Z. Igolniece atgādina, ka ainavas veidošana parkā noris visu laiku, jo nozāģēto koku celmi aktīvi dzen atvases, kas regulāri ir jāapgriež, savukārt, lai iestādītie kociņi un krūmiņi vēl ilgi mūs priecētu, tie ir rūpīgi jākopj.

Pasaules talka Preiļos tika aizvadīta, ļoti aktīvi un ražīgi strādājot, un noslēdzās ar tradicionālo talkas zupu, ko arī šoreiz gatavoja saimnieces Lidija Ceriņa un Jeļena Puzaka. Paldies visiem, kas piedalījās!