Aicinām iepazīties ar daudzdzīvokļu māju apsekošanas aktiem un uzturēšanas darbu plāniem 2019. gadam

Atpakaļ

26.09.2018.

Māju vecākie un dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošanas aktiem, kā arī uzturēšanas darbu plāniem 2019. gadam, kas no 1. oktobra būs pieejami SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2.

Atgādinām, ka šajos dokumentos ir norādīti katrai mājai ieteicamie remontdarbi, taču iedzīvotāji var lemt arī par citiem darbiem, kas viņiem šķiet nepieciešami. Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Dokumentus varēs saņemt, iesniedzot iesniegumu klātienē Liepu ielā 2 vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz psaimnieks@preili.lv.

Noteiktā apsaimniekošanas maksa 2019. gadā mainīta netiek. Ja dzīvokļu īpašniekiem ir priekšlikumi par mājas renovāciju vai uzlabojumiem, tos var rakstiski iesniegt SIA “Preiļu saimnieks” un, izvērtējot darbu apjomus, apsaimniekošanas maksa var tikt mainīta.