SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļa gatava apkures sezonai

Atpakaļ

27.09.2018.

Šogad vasara ir bijusi neparasti gara un arī rudens sākums ir silts un patīkams. Taču neskatoties uz to, laiks sākt domāt par tuvojošos apkures sezonu, kas Preiļos parasti tiek sākta oktobra vidū.

Vasarā SIA “Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļa veica visu siltumskaitītāju verifikāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un šobrīd ir gatava apkures pieslēgšanai, un iesaka iedzīvotājiem lemt par to laikus, lai dzīvokļos nebūtu jāizmanto elektrosildītāji. Siltumenerģijas tarifs Preiļos šobrīd ir 54,80 EUR/MWh (bez PVN).

 

Apkures pieslēgšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt, kā arī apkures sezonas laikā veikt siltuma regulēšanu. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieki, par šo lēmumu informējot SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļu, apkure tiks pieslēgta. Preiļu daudzdzīvokļu mājās uzstādīti siltummezgli, tādēļ apkuri pieslēgt iespējams jebkurā brīdī un to tehniski iespējams nodrošināt kaut visu gadu. Izņēmums ir siera rūpnīcas mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils 51, Daugavpils 53, 1. maija 5, Cēsu 9, Cēsu 11, Liepājas 40.

Izvēloties apkuri uzsākt ātrāk, ir vairāki ieguvumi: mājās ir silti un mājīgi, novērsta saaukstēšanās un nav papildu izmaksu par elektrisko sildāmierīču izmantošanu, tajā pašā laikā nākamajā apkures periodā apkures rēķins nav tik liels, jo auksta dzīvokļa uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai ir nepieciešams krietni lielāks siltumenerģijas daudzums, kas maksās dārgāk, nekā noteiktas temperatūras uzturēšana jau no rudens sākuma.

Rēķinu apmaksai jābūt laicīgai

Iedzīvotāju parāds SIA “Preiļu saimnieks” par patērēto siltumenerģiju šā gada 1. septembrī ir par 15,5% mazāks nekā pagājušā gada 1. septembrī un tas sastāda 140905,39 eiro (bez PVN). Darbs ar rēķinu nemaksātājiem un parādu piedziņu noris visu laiku.

Iedzīvotāji, kam ir sakrājies parāds, aicināti vērsties SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) pie jurista palīga un noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA „Preiļu saimnieks” var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas grafiku (pa daļām). Parasti apmaksa tiek sadalīta uz vienu vai diviem gadiem, atkarībā no parāda summas. Ja maksājumi ir regulāri, no šīs summas netiek uzrēķināta kavējuma nauda.

SIA «Preiļu saimnieks», izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri rūpīgi plāno savu budžetu un cenšas laikus norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem! Iedzīvotāji, kuri nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem pretimnākšanu un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. Taču šajā procesā ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju tiek celta prasība tiesā. Tādēļ visus, kuriem iekavējušies maksājumi, aicinām griezties Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu, taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības.