Kārtība pagrabos – iedzīvotāju atbildība

Atpakaļ

27.09.2018.

Pagrabs, līdzīgi kā kāpņutelpa un bēniņi, ir koplietošanas telpa, tādēļ kārtība tajā jāuztur pašiem dzīvokļu īpašniekiem. 

Koplietošanas telpas nedrīkst būt aizkrāmētas

Lielākoties gadījumu katra dzīvokļa īpašniekam ir arī šķūnītis pagrabā, kurā var glabāt dažādas sadzīvē retāk izmantotas lietas, ievārījumus un konservējumus u.tml. Taču SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki nereti konstatē, ka arī koplietošanas telpas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās joprojām mēdz būt ir aizkrāmētas ar vecām mēbelēm, kastēm, nolietotu sadzīves tehniku un citām nederīgām lietām, tādējādi apgrūtinot piekļuvi inženiertehniskajām sistēmām un evakuācijas ceļiem. Arī ikdienā tas apgrūtina raitu inženiertehnisko sistēmu apkopi un remontdarbus.

SIA «Preiļu saimnieks» praksē ir reāli gadījumi, kad notikusi avārijas situācija, bet speciālisti nevar to operatīvi novērst, jo nevar nekavējoties piekļūt komunikāciju tīkliem, tā vietā ir jāmeklē saimnieks visdrīzāk nevienam nevajadzīgiem krāmiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie vai iniciatīvas grupas tiek aicinātas sazināties ar SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo nodaļu un organizēt pagrabtelpu sakopšanas talkas! Talkās jāpiedalās iedzīvotājiem pašiem, bet SIA «Preiļu saimnieks» noorganizēs tehniku un nepieciešamības gadījumā mēbeles vai citas smagākās lietas palīdzēs iznest darbinieki.

Pagrabi nav vieta kaķu kolonijām

Daudzdzīvokļu mikrorajonos tradicionāli mitinās arī lielāks vai mazāks daudzums bezsaimnieku kaķu, par kuru barošanu parasti rūpes uzņemas daļa mājas iedzīvotāju. SIA “Preiļu saimnieks” atgādina, ka rūpes par klaiņojošiem dzīvniekiem nesākas un nebeidzas tikai ar viņu barošanu – ja reiz kāds uzņemas barot kaķus, tad tādā veidā, lai neradītu antisanitārus apstākļus koplietošanas telpās un neērtības kaimiņiem. 

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu māju pagrabi nav piemērota vieta kaķu kolonijām. Preiļu novada domes saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Preiļu novadā nosaka, ka bezsaimnieka kaķus atļauts izmitināt dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā teritorijā, tikai tajā gadījumā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts kaķus izmitināt, īpašnieku un pārvaldītāja rakstiska atļauja!

Kaķi ne tikai rada antisanitārus apstākļus, bet arī, asinot nagus, noplēš siltumizolāciju no komunikāciju caurulēm, kas būtībā palielina mājas kopējo siltumenerģijas zudumu, par ko maksā visi iedzīvotāji. Tāpat pagrabus ir grūti atbrīvot no smakām. Kaķi ir arī galvenais blusu pārvietošanas un ieviešanās iemesls. Šīs vasaras beigās vairāku māju iedzīvotāji vērsās SIA “Preiļu saimnieks” ar lūgumu veikt māju pagrabu dezinsekciju, jo lielā vairumā bija savairojušās blusas. 

Cilvēks ir atbildīgs par tiem, ko pieradinājis, tāpēc ir tikai cilvēcīgi uzņemties rūpes arī par bezsaimnieka dzīvniekiem, neļaujot tiem aiziet bojā mokošā bada nāvē. Taču atgādinām, ka vienlaikus būtu jāparūpējas arī par kaķu sterilizēšanu, lai šīs kolonijas nekļūtu aizvien daudzskaitlīgākas.