Aicinām iepazīties ar daudzdzīvokļu māju apsekošanas aktiem un uzturēšanas darbu plāniem 2019. gadam!

Atpakaļ

30.10.2018.

Māju vecākie un dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošanas aktiem, kā arī uzturēšanas darbu plāniem 2019. gadam, kas no 1. oktobra pieejami SIA “Preiļu saimnieks” Liepu ielā 2. Dokumentus varēs saņemt, iesniedzot iesniegumu klātienē Liepu ielā 2 vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz psaimnieks@preili.lv. Apsekošanas akti pieejami arī elektroniski pdf formātā.

Atgādinām, ka šajos dokumentos ir norādīti katrai mājai ieteicamie remontdarbi, taču iedzīvotāji var lemt arī par citiem darbiem, kas viņiem šķiet nepieciešami – ja dzīvokļu īpašniekiem ir priekšlikumi par mājas renovāciju vai uzlabojumiem, tos var rakstiski iesniegt SIA “Preiļu saimnieks”.

Noteiktā apsaimniekošanas maksa 2019. gadā mainīta netiek. Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros. Taču, ja plānoto remontdarbu tāme pārsniedz uzkrājuma līdzekļus, apsaimniekošanas maksa, saskaņojot ar dzīvokļu īpašniekiem, var tikt paaugstināta.