Par kārtības ievērošanu dalīti vākto atkritumu laukumos

Atpakaļ

21.01.2019.

11. decembrī Preiļos Kultūras namā norisinājās pašvaldības vadības un speciālistu ikgadējā tikšanās ar iedzīvotājiem. Kā viens no sāpīgiem jautājumiem iezīmējās kārtība dalīti vākto atkritumu laukumos pilsētas mikrorajonos. Arī iepriekš ir izskanējusi mikrorajonu iedzīvotāju neapmierinātība, ka konkrētām mājām paredzētos atkritumu konteinerus izmanto citas personas, kā arī atkritumi – galvenokārt lielgabarīta – tiek atstāti ārpus konteineriem, tādējādi piegružojot apkārtni un apgrūtinot gan atkritumu izmešanu, gan aizvešanu.

Arī SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas darbinieki ir novērojuši, ka nereti blakus konteineriem tiek atstāti lielgabarīta atkritumi – vecie dīvāni, sekcijas u.c. mēbeles, būvgruži pēc lielākiem vai mazākiem remontdarbiem, nolietotā santehnika, sadzīves tehnika u.tml. Saņemot informāciju par nekārtību kādā dalīti vākto atkritumu laukumā, SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki parasti cenšas operatīvi sakārtot teritoriju, aizvedot šos gružus, tāpat tiek piesaistīta arī Pašvaldības policija, lai mēģinātu noskaidrot vaininiekus, jo par šādu rīcību tiek paredzēts administratīvais sods apmērā no 70 eiro.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka konteineri nešķirotajiem sadzīves atkritumiem ir paredzēti tikai un vienīgi ikdienas sadzīves atkritumiem un tos izmantot var tikai konkrēto māju iedzīvotāji. Šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) tiem paredzētiem sašķirotajiem atkritumiem var izmantot ikviens! 

Gadījumos, ja nepieciešams atbrīvoties no vecajām mēbelēm, būvgružiem u.c. liela apjoma atkritumiem, to izvešana jāpiesaka atsevišķi, sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu pa tālr. 29420721. Nav pieļaujams, ka tie tiek atstāti dalīti vākto atkritumu punktos pie konteineriem! Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, logu un pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka atsevišķa to izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos pieņemam bez papildu samaksas. Savukārt nolietoto sadzīves tehniku bez maksas var atstāt uz rampas Mehanizatoru ielā 1, Preiļos.