Preiļu novadā 2018. gadā turpina pieaugt otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu daudzums

Atpakaļ

21.01.2019.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir apkopojusi 2018. gada statistiku. Lai gan kopējais atkritumu daudzums ir palielinājies, pieaudzis pārstrādei nodoto dalīti vākto atkritumu apjoms. Uz Demenes atkritumu poligonu «Cinīši» pagājušogad aizvestas 2024,58 tonnas sadzīves atkritumu, veicot 196 reisus, savukārt otrreizējai pārstrādei nodotas 291,66 tonnas atkritumu, kas veido 12,60% un ir par 108 tonnām vairāk nekā 2017. gadā. 

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidi aizsāka 2007. gadā, kad otrreizējai pārstrādei tika nodotas pirmās kartona ķīpas. Aizvadītajā gadā otrreizējai pārstrādei tika nodots kartons un makulatūra, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, stikla iepakojums, plēve, dienasgaismas lampas, PET pudeļu plastmasa, HDPE cietā plastmasa, alumīnija un metāla iepakojums.

Otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu sadalījums 2018. gadā

Preiļu novada iedzīvotājiem ir dota iespēja šķirot gandrīz visus otrreiz pārstrādājamo atkritumu veidus. Atkritumu šķirošana Latvijā ir iedzīvotāju visbiežāk praktizētā vides aizsardzības forma. Tas ir veids, kā ietaupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti tiek ražotas izejvielas un produkti.

Pagājušā gadā Preiļu novadā sadarbībā ar SIA “Eco Baltia Vide” izvietoti 33 zvanveida konteineri stiklam, tostarp privātmāju rajonos, tāpat iedzīvotājiem 26 dalīti vākto atkritumu laukumos pieejami dzeltenie konteineri. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu arī lauku teritorijā, jauns dalīti vākto atkritumu laukums izveidots Pelēčos, līdz ar to visu Preiļu  novada pagastu centros ir iespēja šķirot! Atgādinām, ka atšķirībā no sadzīves atkritumiem paredzētajiem konteineriem, kas daudzdzīvokļu mikrorajonos ir paredzēti tikai šo māju iemītniekiem, šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) var izmantot arī individuālo māju vai lauku iedzīvotāji.

Lai gan joprojām daļa iedzīvotāju uzskata, ka atkritumu šķirošana rada neērtības, tas nav nekas sarežģīts, vien pavisam nedaudz jāpamaina savi ikdienas ieradumi, ieviešot šķirotajiem atkritumiem atsevišķu tvertni vai maisiņu, kura saturu dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktā var sadalīt attiecīgi pa dzelteno un zaļo vāku konteineriem. Individuālo māju iedzīvotājiem šķirojot atkritumus, mazāks to daudzums nonāk sadzīves atkritumu konteinerā, līdz ar to tas lēnāk piepildās un ir retāk jāizved.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa vērš individuālo māju iedzīvotāju uzmanību uz to, ka atkritumu konteinera vākam ir jābūt aizvērtam. Pretējā gadījumā konteinerā salīst lietus un, iestājoties salam, tā saturs piesalst, kas savukārt apgrūtina atkritumu izvešanu.

 Mūsu novada iestādēm un uzņēmumiem SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece atgādina, ka ir iespēja bez maksas nodot gan iepakojuma kartonu, gan makulatūru, gan arī cita veida otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus. Tos var nogādāt Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, vai arī, sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks», vienoties par bezmaksas aizvešanu. Tāpat SIA «Preiļu saimnieks» piedāvā izvietot darba vietās kartona kastes papīram un makulatūrai. To izvešanu var iepriekš pieteikt piezvanot vai arī vienoties par izvešanas grafiku. Arī šis ir bezmaksas pakalpojums.

Pagājušā gada sākumā Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece prognozēja, ka 2018. gadā otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjoms būs jau pārkāpis 10% no kopējā SIA «Preiļu saimnieks» nodotā atkritumu daudzuma. Priecē, ka šī prognoze ir piepildījusies, tāpēc 2019. gadā jācenšas ne tikai noturēt šo proporciju, bet arī turpināt palielināt otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjomu!

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa tālruni 29420721.